Dzień Rzucania Palenia w ZST w Wodzisławiu

1
35
zst-mini.jpg
W tym dniu Samorząd Uczniowski  wraz z opiekunami (panią Kingą Węglarz oraz panią Anną Rynkiewicz-Ryszką) i we współpracy z higienistką szkolną, pedagogiem szkolnym i  Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim zorganizował pikietę antynikotynową.  W pikiecie uczestniczyła cała społeczność szkolna.
 
Celem akcji było:
zachęcenie młodych ludzi do zdrowego stylu życia oraz do życia bez tytoniu;
uświadomienie uczniów w zakresie profilaktyki i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych w przebiegu uzależnień;
uzmysłowienie młodzieży, że zdobyta wiedza w szkole z zakresu profilaktyki może być wykorzystana na zewnątrz;
przygotowanie materiałów pozwalających na upowszechnienie wiedzy na temat uzależnień i zdrowego stylu życia;
przejawienie etycznej postawy prospołecznej w trosce o zdrowie i życie innych;
pogłębienie integracji wewnętrznej szkoły poprzez zaangażowanie we wspólne działania uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców.
Akcja rozpoczęła się pikietowaniem na korytarzach, a następnie uczniowie wraz z nauczycielami przemaszerowali przed budynkiem szkoły. Podczas pikiety uczniowie rozdawali ulotki profilaktyczne i informacyjne na temat nikotynizmu, nieśli własnoręcznie przygotowane transparenty z hasłami antynikotynowymi oraz wygłaszali publicznie swój sprzeciw wobec palenia tytoniu. Na szkolnych korytarzach przygotowano również gazetki  informacyjno – edukacyjne, pozwalające uczniom zapoznać się z materiałami ukazującymi skutki palenia, a także znaleźć porady, jak skutecznie walczyć z nałogiem. Przy wejściu do placówki cała społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) mogła symbolicznie zgłosić sprzeciw wobec palenia tytoniu, składając swój podpis na specjalnie przygotowanej deklaracji antynikotynowej.
Akcję antynikotynową wsparł również ReZi czyli Remigiusz Wierzgoń z kl.IVP. Uczeń ZST jest znanym w całej Polsce youtuberem, a obecnie możemy go oglądać w TVP 2 jako reportera popularnego programu „The Voice of Poland”. Wsparcie akcji przez tak znaną w środowisku młodzieżowym postać wzmocni komunikat skierowany do młodych ludzi.
Mamy nadzieję, że podjęte w tym dniu działania służące propagowaniu zdrowego stylu życia oraz walce z nałogiem palenia papierosów wśród młodych ludzi, pobudzą młodzież do  refleksji nad swoim postępowaniem oraz przyczynią się do zmiany stylu życia w przypadku osób uzależnionych od nikotyny.
Akcja stanowiła jedno z wielu działań podjętych przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. w odpowiedzi na powtarzające się skargi ze strony jednego z mieszkańców osiedla, przy którym znajduje się placówka. Skargi kierowane do dyrekcji szkoły dotyczą właśnie palenia papierosów przez uczniów ZST na terenie osiedla. Sytuacja była wielokrotnie badana i analizowana przez dyrekcję i pedagogów ZST. Pracownicy placówki podjęli cały szereg działań mających na celu rozwiązanie problemu.
 
ZST
publ. /j/