Biesiada Miodowa w Kobyli

3
198
biesi.jpg
Na początku Miodowej Biesiady prezes stowarzyszenia Helena Serafin powitała wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości: sekretarz Starostwa Powiatowego w Rybniku Katarzynę Wawoczny, przedstawiciela burmistrza Pszowa Dawida Topola, organizatorów biesiady Prezesa Koła Pszczelarskiego z Kobyli Piotra Burdę, sołtysa Kornowaca  i Prezesa Koła Pszczelarskiego z Brzezia Piotra Tomalę, przedstawiciela Zarządu LYSKOR i Przewodniczącego Komisji Oświaty Jana Zaczyka. Na biesiadzie obecni byli pszczelarze z Koła z Brzezia, Czernicy, Rogowa, Pszowa, Raciborza i Raszczyc.
 
 
 
 
Działacze stowarzyszenia za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR zostali wyróżnieni przez panią Prezes specjalnymi podziękowaniami:
 
– Bochynek Wiesława,
– Jan Zaczyk,
– Krystyna Rumpel,
– KGW Kobyla,
– Święty Maria,
– Kabut Jadwiga,
– Rusok Agnieszka,
– Mielimonka Maria,
– Klimsza Hildegarda,
– KGW Pstrążna,
– Białecka Anna i Marian,
– Bichynek Agnieszka,
– Kubica Ryszard,
– Wiśniewska Urszula,
– Widenka Krystian,
– Serafin Helena ,
– Rozmus Wanda,
– Masarczyk Krystyna,
– Nowak Beata,
– Piela Urszula,
– Grochal Justyna,
– Krakowczyk Krystyna.
 
Kolejnym punktem programu były prelekcje, które wygłosili: Werner Koszorz na temat "Tworzenia rodziny pszczelej " oraz Piotr Burda "O produktach pszczelich i ich wykorzystaniu". Później odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży o wiedzy na temat pszczół. W trakcie biesiady miała miejsce również prezentacja produktów pszczelarskich. Swoje wystawy mieli : Koszorz Werner z Brzezia, Józef Staniek z Pogrzebienia oraz Edmund Jarnot z Chełmu Śląskiego. Gdy zakończono część oficjalną rozpoczęła się BIESIADA MIODOWA.
 
 
 
 
Krótka historia powstania Stowarzyszenia LYSKOR
 
W listopadzie 2004 roku Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków do Pilotażowego Programu Leader+. Gmina Lyski, jako jedna z nielicznych gmin w województwie śląskim, złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Schematu I. Projekt ten obejmuje swoim zasięgiem obszar gmin Lyski i Kornowac. Wspólne działanie gmin było podyktowane wymaganiami programu Leader+, który zakłada, że projekty muszą obejmować obszar zamieszkiwany przez co najmniej 10 tys. mieszkańców. Drugą przesłanką wspólnego działania było powiązanie historyczne, społeczne i gospodarcze tych gmin. Przez wiele lat gminy te funkcjonowały jako jedna większa gmina. Projekt ten przyczynił się do jeszcze większego stopnia zacieśnienia sąsiedzkich stosunków między obiema gminami. Lokalna Grupa Działania LYSKOR została oficjalnie założona w dniu 5 stycznia 2006r. Obecnie skupia 114 członków. W dniu 18 maja 2015r. Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR podjął uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia LYSKOR Gminy Gaszowice, Gminy Jejkowice oraz Miasta Pszów.
 
/AŁ/