Powiat umorzył 1,5 mln zł pożyczki szpitalom

2
18
DSC_0910.jpg
Wniosek o umorzenie pożyczki złożyła dyrektor zakładu Bożena Capek. – Swoją prośbę uzasadniała nienajlepszą sytuacją finansową szpitali spowodowaną niewystarczającym finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od kilku już lat wartość tzw. punktu rozliczeniowego, na podstawie którego NFZ reguluje swoje zobowiązania wobec szpitala, nie zmieniła się i wynosi 52 zł. Spadła zatem znacząco jego wartość realna, zwłaszcza że w tym czasie wzrosły ceny wielu towarów, np. niektórych leków aż o 100%. Na dodatek NFZ nie pokrywa w pełnej wysokości tzw. nadwykonań, co dodatkowo pogłębia straty szpitali. Zarząd Powiatu uznał, że umorzenie pożyczki jest celowe i zasadne, ponieważ chodzi o środki, które zostały zainwestowane w majątek PP ZOZ – mówi rzecznik starostwa, Wojciech Raczkowski. – Zarząd Powiatu uznał też, że umorzenie pożyczki wpłynie na poprawę wyniku finansowego szpitali. Za taką decyzją przemawiają również kwestie społeczne – wyjaśnia starosta Tadeusz Skatuła.
 
– Dzięki pozyskanym przez PP ZOZ środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego województwa śląskiego, a także pieniądzom z budżetu powiatu, kompleksowej termomodernizacji poddano budynek pawilonu głównego wodzisławskiego szpitala, wymieniając stolarkę okienną, drzwiową, ocieplając ściany i stropy oraz instalując ponad sto solarów. Dzięki zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych zmniejszy się zapotrzebowanie szpitala na energię cieplną, a co za tym idzie PP ZOZ ponosić będzie mniejsze koszty związane z jego ogrzewaniem. Jak wynika ze wstępnych obliczeń, rachunki za centralne ogrzewanie zmniejszą się nawet o około 280 tysięcy zł w skali roku. Dodatkowym atutem termomodernizacji będzie ograniczenie emisji dwutlenków siarki, węgla, azotu i emisji pyłów do atmosfery. Władze powiatu sfinansowały też wkład własny PP ZOZ w projekcie informatyzacji szpitali w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach. Dzięki temu placówki otrzymały system informatyczny o znacznie wyższej funkcjonalności niż stosowany dotąd, a także dostęp do nowych aplikacji. Pacjenci zyskali natomiast Szpitalny Portal Informacyjny i system kolejkowy, pozwalające m.in. na rejestrowanie się u wybranego lekarza za pośrednictwem sieci Internet oraz na śledzenie kolejności przyjmowania pacjentów bez konieczności wielogodzinnego oczekiwania w poczekalni – informuje starostwo.
 
Fot. SP Wodzisław Śl.
/j/