Są jeszcze środki na działalność

2
25
kasa.jpg

Wodzisławski PUP informuje, że nadal posiada środki w ramach realizowanego w roku 2015 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na przyznanie osobom zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne, powyżej 30 roku życia, którym ustalono II profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowano dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej lub ustalono I profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowano i uzasadniono celowość ubiegania się o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

 

Mężczyźni do 50 roku życia ubiegający się o dofinansowanie muszą spełnić jeden

z wymienionych warunków: pozostawać nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, posiadać wykształcenie średnie (z wyłączeniem szkoły policealnej) lub niższe, posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski można składać kancelarii Centrum Aktywizacji Zawodowej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na tę formę wsparcia. Szczegóły oraz regulamin na stronie www.pup-wodzislaw.pl

 

/d/