Spotkanie Partnerów Wspierających platformę SILESIAinfo

3
17
silesia_foto324.jpg

30 października br. prezydent Mirosław Lenk wraz z wiceprezydentem Ireną Żylak zaprosili na spotkanie osoby reprezentujące instytucje, które przystąpiły do roli partnerów wspierających projektu SILESIAinfo.

Podczas spotkania oficjalnie podpisano umowę o współpracy, co zapieczętowało podjęcie wspólnego przedsięwzięcia, mającego na celu stwarzanie warunków rozwoju gospodarczego  Raciborza i szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości. Partnerzy wspierający, w myśl podpisanej umowy, zadeklarowali wzajemną współpracę w ramach prowadzenia i rozwoju „Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej SILESIAinfo”. Założeniem platformy jest dotarcie z informacją o charakterze gospodarczym do jak największego grona przedsiębiorców. Bardzo duży nacisk w projekcie kładzie się na to, aby informacje pochodziły z lokalnych urzędów, z którymi mają styczność przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że do projektu włączyły się następujące urzędy: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy w Raciborzu, ZUS Racibórz, Powiatowa Komenda Policji w Raciborzu, PWSZ w Raciborzu, Urząd Celny w Rybniku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu.   

Podczas spotkania omówiono założenia wspólnych działań oraz oczekiwania wobec partnerów. Prowadzący spotkanie Ireneusz Burek zaprezentował główne zadania, które stoją przed administratorem systemu, w szczególności promocję platformy, regularne prezentowanie najnowszych informacji pochodzących od partnerów wspierających. Do zadań administratora będzie m.in. wypracowanie zasad przekazywania informacji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakty oraz poruszaną tematykę na łamach serwisu, a także wypracowanie takiego obszaru współpracy, który przyniesie wspólne korzyści stronom porozumienia oraz przedsiębiorcom.

Prowadzenie platformy polega m.in. na zbieraniu, selekcji i opracowaniu rozproszonych w wielu źródłach informacji przydatnych dla przedsiębiorców, publikowaniu ich na stronie informacyjnej www.SILESIAinfo.org oraz wreszcie dostarczaniu informacji poprzez system newsletterowy do zarejestrowanych użytkowników systemu. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. katalog  źródeł informacji gospodarczych, który będzie rozwijany wraz z partnerami. Wśród tych nie może zabraknąć lokalnych urzędów, z którymi styka się przedsiębiorca. To tutaj bowiem tworzy się lub przetwarza informacje merytoryczne dotyczące podatków, finansów, rynku pracy itp. Oczekiwania wobec partnerów to również: konsultowanie zagadnień i pytań przesyłanych za pośrednictwem platformy przez przedsiębiorców do partnerów, wspieranie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących upowszechniania wiedzy w środowisku lokalnym o inicjatywach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, promocji na rzecz rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw Euroregionu Silesia w ramach działalności statutowej.

W najbliższych dniach prowadzone będą dalsze indywidualne spotkania, podczas których omówione zostaną tematy, jakie trafią w pierwszej kolejności na platformę SILESIAinfo, a za jej pośrednictwem do przedsiębiorców.

Ireneusz Burek