Remont Skrzyszowskiej – znamy wykonawcę

1
18
skrzyszowska.jpg

Prace remontowe obejmować będą korytowanie pod nawierzchnię drogi, ukształtowanie terenu, wykonywanie poboczy, wykonanie warstw podbudowy oraz nawierzchni, ułożenie krawężników i oporników, zabezpieczenie kabla teletechnicznego, jak również budowa linii i słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami itp. Oferta przedstawiona przez wykonawcę opiewa na kwotę 455 795,60 zł brutto.
Termin wykonania inwestycji to czerwiec przyszłego roku.
 

 

/d/