Kolejny remont szkoły. Będzie ekologicznie

3
17
starostwo.jpg

Przedsięwzięcie jest wyrazem konsekwentnie realizowanej przez władze powiatu od wielu lat polityki łączenia efektów ekonomicznych z ekologicznymi. Termomodernizacja budynków bowiem przynosi i efekt ekologiczny, i efekt ekonomiczny przy jednoczesnej poprawie komfortu cieplnego użytkowników. Jak podkreśla wodzisławski starosta Tadeusz Skatuła, tego rodzaju inwestycje rodzą jeszcze jeden pozytywny skutek: – Chodzi o poprawę estetyki modernizowanych obiektów, co z kolei ma niebagatelny wpływ na jakość przestrzeni publicznej, w której na co dzień wszyscy jako mieszkańcy funkcjonujemy – wyjaśnia starosta.

 

W ostatnich latach samorząd powiatu wydatkował na termomodernizację swoich obiektów kilkadziesiąt milionów złotych.

Dzięki temu zmodernizowano już m.in. wszystkie powiatowe szkoły w Wodzisławiu Śląski, Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach, ośrodki zdrowia m.in. w Wodzisławiu Śl., Radlinie, Skrzyszowie, Godowie, Rogowie, Lubomi, siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i inne. Z budżetu powiatu pochodzi też wkład własny na realizowany przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim wart ponad 4 mln zł unijny projekt termomodernizacji wodzisławskiego szpitala.

 

Inwestycja w szkołę w Radlinie pochłonie około miliona złotych. Większość z tych środków pochodzić będzie z budżetu powiatu wodzisławskiego, ale znaczny udział w przedsięwzięciu będą miały również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz udzieli bowiem powiatowi na to zadanie preferencyjnej pożyczki, a także dotacji.

 

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie będzie zadaniem dość czasochłonnym, bo obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu budynku głównego i dachu na sali gimnastycznej od zewnątrz, podwyższenie kominów, wymianę drzwi zewnętrznych, naprawę schodów wejściowych do budynku, wymianę rynien i rur spustowych, daszków nad wejściami do budynków na systemowe, wentylatorów na dachu sali gimnastycznej, instalacji odgromowej, przebudowę wymiennikowni ciepła, modernizację instalacji elektrycznej w obrębie wymiennikowni wraz ze sterowaniem pogodowym oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Z tego powodu zakończenie inwestycji zaplanowano na lipiec 2016 r. Warto jednak ten trud ponieść, ponieważ w rezultacie wszystkich tych wspomnianych prac emisja przez szkołę substancji niepożądanych do powietrza zmniejszy się o ok. 68%, a zapotrzebowanie na energię cieplną spadnie według szacunków o ok. 976,0 GJ/a. Znacząco więc obniżą się koszty ogrzewania budynku. Poprawi się też estetyka szkoły, zwłaszcza że zadbano o odtworzenie istniejących na fasadzie budynku detali architektonicznych.

 

Wykonawcą inwestycji będzie wybrane w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm Fobud Sp. z o.o. w Marklowicach i Fobud Tomasz Frydecki – również z Marklowic. W przetargu wystartowało łącznie dziesięciu oferentów, w tym trzy konsorcja. Z powodu niewniesienia w terminie wadium wykluczono jednego wykonawcę, co skutkowało odrzuceniem jego oferty. Z pozostałych dziewięciu najkorzystniejszą ofertę złożyło właśnie konsorcjum firm Fobud. W imieniu powiatu umowę podpisał starosta Tadeusz Skatuła oraz dyrektor ZSP w Radlinie Jarosław Rudol.

 

źródło: Strastwo Powiatowe Wodzisław

 

/publ.d/