Przyjechali zobaczyć Zakład Aktywności Zawodowej

1
23
zakład aktywnści.jpg

Wodzisławski Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony przez Powiat Wodzisławski w 2008 r. m.in. dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Łączny koszt utworzenia zakładu sięgnął 2,2 mln zł. ZAZ zlokalizowano w przyziemiach byłego tzw. starego szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Prace adaptacyjne objęły przystosowanie pomieszczeń do potrzeb profesjonalnej pralni wraz z likwidacją barier architektonicznych i technicznych w celu przystosowaniu budynku do pracy dla osób niepełnosprawnych. Zakład został również wyposażony w profesjonalne urządzenia pralnicze, magiel, suszarki oraz stół prasowalniczy z wytwornicą pary.

W 2013 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozbudowie Zakładu. Nakładem około miliona złotych, z czego połowę stanowiły środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Działalność pralni została rozszerzona o usługi wodnego czyszczenia odzieży metodą Lagoon. Nowoczesna pralnia typu wet-cleaning jest jedyną tego typu pralnią w naszym regionie. Dzięki temu zakład w bardzo konkurencyjnych cenach świadczy profesjonalne usługi pralnicze dla mieszkańców oraz przedsiębiorców (restauracje, hotele, szpitale, gabinety lekarskie).

W pierwszych latach działalności Zakład zatrudniał 15 osób niepełnosprawnych. W 2011 r. zatrudnienie wzrosło o 5 kolejnych osób niepełnosprawnych. W maju 2013 roku zostało utworzonych 10 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a w listopadzie zatrudnienie znalazły kolejne 3 osoby. Zakład obecnie zatrudnia 34 osoby niepełnosprawne, które ze względu na dysfunkcję organizmu lub schorzenie praktycznie nie mają szans na znalezienie pracy na otwartym rynku pracy. Pracę w Zakładzie znalazło 19 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 15 ze stopniem umiarkowanym. W porównaniu z początkami działalności ZAZu liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych wzrosła o ponad 125%. Co ważne, w Zakładzie Aktywności Zawodowej osoby niepełnosprawne znajdują nie tylko pracę, ale również profesjonalną rehabilitację zawodową, zdrowotną i społeczną. Dzięki temu części pracowników udało się znaleźć pracę na otwartym rynku pracy. W 2014 r. były trzy takie osoby.

Od początku Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl. postrzegany był jako miejsce szczególne, w którym łączy się pracę, rehabilitację i edukację społeczną. Pracownicy Zakładu od wielu lat uczestniczą bowiem w różnorakich inicjatywach mających na celu zmianę mentalności społecznej w zakresie postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowali m.in. wernisaż fotografii ilustrujących ich codzienną pracę. Z okazji różnych świąt na wodzisławskim Rynku i przyległych uliczkach wręczają też mieszkańcom różne upominki. Tę wyjątkowość dostrzegła m.in. kapituła konkursu „Lodołamacze”, dzięki czemu w 2013 r. wodzisławski ZAZ zajął trzecie miejsce w regionalnym etapie konkursu.

Być może to właśnie renoma Zakładu Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl. spowodowała, że odwiedzili go przedstawiciele powiatu szydłowieckiego, którzy planują uruchomić podobną jednostkę na swoim terenie. Z gośćmi spotkał się starosta Tadeusz Skatuła oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Irena Obiegły. O samym Zakładzie, uwarunkowaniach jego funkcjonowania, historii i codziennym funkcjonowaniu opowiadał z kolei jego dyrektor Dezyderiusz Szwagrzak.

 

/publ.d/