Kolejne kontrowersje wokół szpitala

0
19
sz-01.jpg
W szpitalu pojawił się audytor, a radny proponuje przekształcić szpital w spółkę.
 
Wokół wodzisławskiego szpitala cały czas gromadzą się czarne chmury. Sytuacja finansowa lecznicy jest zła i z roku na rok się pogarsza. Zaproponowany ratunek to przede wszystkim łączenie oddziałów placówki w Wodzisławiu Śląskim  i w Rydułtowach. Rozwiązanie to jednak zostało przyjęte bardzo chłodno. Okoniem stanęła zwłaszcza gmina Rydułtowy, dla których podejmowane działania zmierzają nieuchronnie do likwidacji szpitala. Rydułtowy najgłośniej poparły również inne gminy, wśród nich bardzo mocno wybrzmiał zwłaszcza głos Radlina. W tej sytuacji starostwo, które ustawowo zajmuje się służbą zdrowia na terenie powiatu, doszło do wniosku, że najlepszym sposobem na przezwyciężenie kryzysu będzie wielostronny dialog. W tym celu został powołany zespół, którego celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dla polepszenia kondycji lecznicy. Jedną z pierwszych propozycji, które padły na roboczych spotkaniach zespołu było przeprowadzenie przez firmę audytu zewnętrznego, który da odpowiedź na to, jak rzeczywiście wygląda sytuacja szpitala. W drodze zapytania o cenę wyłoniono firmę Ekspertus – Szkolenia z Mikołowa. Za swoje usługi przedsiębiorstwo weźmie 28 tys. zł. Firma w ramach swoich obowiązków wynikających z umowy ma przedstawić swoje analizy dotyczące wypracowanego planu naprawczego oraz racjonalizacji kosztów utrzymania szpitala. Analiza ma dotyczyć takich elementów jak: wykorzystanie potencjału bazy łóżkowej oddziałów szpitalnych, proporcji pomiędzy zatrudnioną kadrą a liczbą łóżek, kosztów utrzymania niewykorzystanego potencjału łóżkowego. Firma ma przedstawić swoją opinię na temat, który budzi największe kontrowersje, czyli połączenia i rozmieszczenia oddziałów. Ponadto firma ma uczestniczyć w pracach zespołu i przedstawić analizę planu naprawczego opracowanego przez dyrekcję szpitala. Starostwo zdecydowało, że na te wszystkie działania firma konsultingowa będzie mieć dwa miesiące (do końca lipca). Firma będzie pracować głównie na dokumentach pochodzących ze szpitala. Nie są to jednak jedyne działania podejmowane w sprawie zmian w funkcjonowania szpitala. Duże poruszenie wśród lokalnej opinii publicznej wywołał ostatnio projekt radnego powiatowego Arkadiusza Skowrona. Radny zaproponował, by przekształcić szpital w spółkę prawa handlowego. W opinii samorządowca dzięki temu lecznica będzie mogła szukać dodatkowych dochodów np. dzięki rozwojowi sieci usług komercyjnych w postaci chociażby prowadzenia Domu Pomocy Społecznej. Pomysł nie wzbudził entuzjazmu zwłaszcza wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości. Według opinii przedstawicieli tego ugrupowania nie może być zgody na takie rozwiązanie, ponieważ może być ono wstępem do prywatyzacji szpitala. Radni złożyli na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Wali interpelację, w której proszą o zajęcie stanowiska wobec pomysłu radnego Skowrona z uwagi na jej publiczny charakter. Radny Ryszard Zalewski wskazuje, że z doświadczenia wielu szpitali, które zdecydowały się na ten krok, wynika, że nie przyniesie to polepszenia sytuacji. Zalewski podpiera swoją opinię stanowiskiem Najwyższej izby Kontroli, które wskazuje na daleko idące zagrożenia płynące z takiego posunięcia. Sprawy szpitala budzą ogromne emocje nie tylko wśród lokalnej klasy politycznej. Równie wysoka jest temperatura dyskusji w środowiskach zawodowych związanych ze szpitalem i zwykłych mieszkańców. Jeszcze w lutym pielęgniarki i lekarze z rydułtowskiej placówki głośno domagali się utrzymania obecnej formuły funkcjonowania lecznicy. W tej walce mogą liczyć na mieszkańców Rydułtów, którzy w liczbie półtora tysiąca podpisali się pod petycją nawołującą do obrony szpitala. 
 
Leszek Iwulski
Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl.