Wodzisław: Remont chodnika przy dworcu autobusowym

1
66
karuzela.jpg

Okazuje się przede wszystkim, że jest on odrobinę za ciasny. Niestety chodnik obok podjazdu dla autobusów nie jest w stanie pomieścić wszystkich chętnych do skorzystania z transportu publicznego. Również wiaty autobusowe są stanowczo za małe, co widoczne jest zwłaszcza w godzinach szczytu. Z tego powodu Urząd Miasta rozpisał przetarg na realziację zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika dla potrzeb dworca autobusowego w Wodzisławiu Śląskim”. Aktualnie projektowany jest pierwszy etap zadania. W jego zakresie znajdują się przede wszystkim prace przygotowawcze. Wykonawca, który wygra przetarg będzie musiał w pierwszej kolejności zdemontować istniejące słupy oświetleniowe i zainstalować nowe, rozebrać siatkę osadzoną na metalowych słupkach, która aktualnie służy za ogrodzenie, przeprowadzić wycinkę krzewów i drzew oraz wykonać roboty ziemne. Zainteresowane firmy mają czas do 23 czerwca, by złożyć oferty. Czas, jaki Urząd Miasta przeznaczył na wykonanie zadania to 50 dni od momentu podpisania umowy. W czasie wykonywania prac firma będzie musiała zabezpieczyć w odpowiedni sposób ruch autobusów i zorganizować przynajmniej dwa miejsca przystankowe. Rzecznik Urzędu Miasta Anna Szweda – Piguła powiedziała nam: – Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa poziomu bezpieczeństwa pasażerów przybywających i odjeżdżających z Wodzisławia. Ponadto liczymy, że dzięki poszerzeniu powierzchni chodnika i zamontowaniu większych wiat autobusowych radykalnie poprawi się komfort użytkowania naszego dwroca autobusowego.

 

/l/