Przyjrzyj się uważnie stanie konta w ZUS

3
34
zus.jpg

Blisko 20 mln Polaków otrzyma już wkrótce informacje o stanie swojego konta w ZUS.

 

Warto dokładnie przeanalizować zapisane w niej kwoty. Od nich zależy nasza emerytalna przyszłość.
Wysyłka „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych” rozpocznie się w czerwcu. Otrzymają ją ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. posiadający indywidualne konta w ZUS. Informacja dotyczy zbiorczo dwóch lat: 2013 i 2014 Dowiemy się z niej o wielkości zwaloryzowanego kapitału początkowego, jeżeli oczywiście pracowaliśmy przed 1999 r. i złożyliśmy wcześniej wniosek o wyliczenie kapitału. W dalszej kolejności z „Informacji o stanie konta…” dowiemy się ile mamy zgromadzonych na koncie zwaloryzowanych składek emerytalnych. Dalej przedstawione są niezwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne za lata 2013 i 2014, w rozbiciu na poszczególne miesiące, za jakie wpływały. ZUS przekazuje nam również informacje o środkach zewidencjonowanych na naszym subkoncie, czyli w ramach II filaru w ZUS. Tu składki przedstawione są w rozbiciu na te, które pracodawca (czy też my sami jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą) powinien opłacić i te które faktycznie opłacił. Podobne rozbicie jest przedstawione w odniesieniu do składek na otwarte fundusze emerytalne. Oczywiście „Informacja o stanie konta…” ukazuje również subkonto po waloryzacji. Wyczytamy z niej również o ile wzrósł stan naszego subkonta po przelewie 51,5 proc. środków z naszego rachunku w OFE, który miał miejsce w lutym 2014 roku. Osoby, które ukończyły 35 lat do 31 grudnia 2014 r. otrzymają również w korespondencji z ZUS informacje o wysokości hipotetycznej emerytury, przysługującej ze środków zgromadzonych na koncie ZUS w I filarze. Rzecz ważna: do hipotetycznej emerytury nie są wliczone składki z subkonta i OFE. Hipotetyczna emerytura przedstawiona jest w dwóch wariantach. Pierwszy to kwota emerytury jaką byśmy uzyskali w wieku emerytalnym w oparciu o dotychczas zgromadzone na koncie składki i kapitał początkowy. Drugi to symulacja jak wyglądałoby nasze świadczenie gdybyśmy pracowali aż do osiągnięcia wieku emerytalnego i co miesiąc odprowadzali średnią wysokość składki z dotychczasowych lat naszej pracy.
Do przesyłanej przez ZUS korespondencji dołączony będzie załącznik, który opisuje poszczególne pozycje z „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych” według stanu na 31 grudnia 2014 r. Dzięki niemu nikt z nas nie powinien mieć problemu ze zrozumieniem zapisów w „Informacji…”. Wszystkich zainteresowanych bieżącym dostępem do swojego konta w ZUS zapraszamy do rejestracji profilu na Platformie Usług Elektronicznych: www.pue.zus.pl

 

/publ.d/