Czas na termomodernizację kultury

3
22
termo-01.jpg
Szkoła w Gołkowicach oraz Ośrodki Kultury w Skrbeńsku i w Godowie będą docieplone.
 
 
Gmina Godów będzie przeprowadzać termomodernizację Zespołu Szkół w Gołkowicach, Ośrodka Kultury w Godowie i Ośrodka Kultury w Skrbeńsku. Zamówienia zostało podzielone na 3 części. Każda z nich uwzględnia poszczególne budynki użyteczności publicznej. Urząd Gminy zdecydował się na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów oraz wymagań przeciwpożarowych. Według wymagań postawionych przez urząd w budynkach użyteczności publicznej mają stanąć kotły retortowe węglowe, natomiast w ośrodku kultury w Skrbeńsku ma zostać zainstalowany kocioł gazowy. Według specyfikacji skonstruowanej przez urzędników ciepła woda użytkowa w ośrodkach kultury w Godowie i w Skrbeńsku ma dostarczać instalacja solarna. Na dachu szkoły w Gołkowicach postawiona zostanie natomiast system fotowoltaiczny o mocy 40 kilowat. Gmina będzie chciała zrealizować te inwestycje w oparciu o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z tego powodu firmy, które będą wykonywać dokumentacje muszą opracować również część ekologiczno – techniczną  wniosku dofinansowania do WFOŚiGW. Przetarg na wykonanie dokumentacji dla budynku Ośrodka Kultury w Godowie wygrało przedsiębiorstwo Vitaro z Radomska. Firma ta dostanie za tę usługę 35 tys. zł. Zamówienie dotyczące Zespołu Szkół w Gołkowicach wygrała firma Szafron Szelendziorz Projekt ze Studzienic. Weźmie za to 64 tys. zł. Część przetargu dotyczącą Ośrodka Kultury ze Skrbeńska będzie wykonywać pracownia projektowa Domino z Wodzisławia Śląskiego. Firma skasuje za dokumentację 35 tys. zł.
 
 
 
/l/
Fot. Centrum Kultury Godów