Sprawdź, czy masz ważny dowód

3
17
dowód_os.jpg

Na wydanie dowodu osobistego oczekuje się około miesiąca, dlatego warto wcześniej pomyśleć o złożenie wniosku.

 

Niedługo rozpocznie się sezon wakacyjny, a wraz z nim zagraniczne podróże. Aby uniknąć kłopotliwych sytuacji, kiedy na parę dni przed wyjazdem okazuje się, że dowód któregoś z członków rodziny jest nieważny, już dziś sprawdź jego ważność.
W zależności od państwa, do którego się udajemy, musimy mieć ze sobą paszport lub dowód osobisty. – Należy pamiętać, że na wydanie dowodu osobistego oczekuje się około miesiąca, zatem już teraz pomyślmy o złożeniu wniosku – mówi Joanna Wiśniewska, kierownik Referatu Dowodów Osobistych Urzędu Miasta. – Nie zapominajmy o naszych pociechach, które również muszą posiadać dowód lub paszport w celu przekroczenia granic – dodaje.
Przypomnijmy, że wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP. Do wniosku dołącza się aktualną fotografię biometryczną odzwierciedlającą wizerunek twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami oraz do wglądu dotychczasowy dowód osobisty. Złożenie wniosku dla osoby małoletniej wymaga stawiennictwa jednego z rodziców wraz z dzieckiem, które ukończyło piąty rok życia.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej msw.gov.pl, sekap.pl lub bezpośrednio w każdym referacie dowodów osobistych dowolnej gminy.

 

 

/publ.d./