Wodzisław: Agnieszka Jędzura będzie odpowiedzialna za audyt energetyczny

2
284
nowy_referat.jpg

W wodzisławskim Urzędzie Miasta powołano nową komórkę, której celem jest optymalizacja prac magistratu.

 

Szykują się zmiany w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim. Deklarowanym celem jest optymalizacja prac magistratu. Bez wątpienia szczególnie ważny element nowych rozwiązań to wyodrębnienie w ramach Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Referatu Zarządzania Energią. Prezydent Mieczysław Kieca podczas konferencji prasowej zwrócił uwagę, że powołanie tej komórki stanowi realizację jednej z obietnic wyborczych. Będzie ona funkcjonowała w ramach istniejącego już Wydziału Ochrony Środowiska. Obowiązki, które zostaną przydzielone referatowi, będą realizowane przez zatrudnionych już urzędników. W kompetencji nowej komórki leży monitoring zużycia energii i jej poboru w miejskich obiektach. Pracownicy zajmą się analizą umów na dostawy ciepła, energii elektrycznej i gazu. Wśród zadań komórki znajdzie się m.in. przygotowanie planów termomodernizacyjnych.

 

Podczas spotkania z mediami naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Tadeusz Dragon przedstawił kierowniczkę nowego biura szerszej opinii publicznej. Szefową komórki została Agnieszka Jędzura. Kierowniczka oprócz zarysowania zadań, które będą stały przed jej referatem, podkreśliła, iż sam monitoring może w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia zjawiska emisji, dlatego że dzięki niemu będzie można racjonalniej niż do tej pory określać potrzeby energetyczne miasta i jego mieszkańców. –  Po pierwsze, będziemy odpowiedzieć za przeprowadzanie analiz wstępnych. W dalszej części, skontrolowane zostaną dane dotyczące zużycia mediów. Do naszych obowiązków będzie również należeć sklasyfikowanie budynków w zależności od ilości zużywanej energii. Nasze zadanie w referacie to nie tylko określanie, jakie jest zużycie energii wyrażone w bezwzględnych wartościach, ale także np. w przypadku szkół, jak rozkłada się ono na liczbę uczniów. Działania monitorujące dostarczą nie tylko wiedzy, ale również wskazówek dotyczących konieczności modernizacji. Podstawy działania podległej mi komórki w dużej mierze będą określone przez dokumenty dotyczące zwalczania niskiej emisji – powiedziała szefowa referatu. Jędzura nadmieniła, że zadania jej biura skupią się również na doradztwie energetycznym.

 

Kierowniczka Referatu ds. Audytu Energetycznego powiedziała: – Jeśli ktoś będzie chciał wybudować nowy dom, to możemy mu doradzić w zakresie budowy domu energooszczędnego, czy też domu pasywnego. Referat w pewnej mierze zajmie się również działalnością popularyzacyjną wiedzę ekologiczną. Zmiany zajdą także w Biurze Funduszy Europejskich. Przekształcony zostanie on w Wydział Funduszy Zewnętrznych. Według magistratu przyczyni się do zwiększenia możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Wydział zostanie podzielony na dwa referaty. Pierwsza z komórek będzie zajmować się projektami związanymi z inwestycjami miejskimi. Drugi referat ma za zadanie przede wszystkim prace nad tzw. projektami miękkimi. – Powołanie wydziału odpowiada potrzebie przygotowania komórki zajmującej się pozyskiwaniem środków do nowej perspektywy podziału środków unijnych. Przed nami wiele możliwości realizowania projektów wartych miliony złotych. Do tych zadań potrzebny jest dobrze zorganizowany zespół – tłumaczy tę zmianę rzecznik urzędu Anna Szweda – Piguła.

 

/Leszek Iwulski/

/publ. a/

 

KOMANTARZ NA GORĄCO:

 

Anna Szweda-Piguła,

rzecznik UM Wodzisław

 

Prezydent Mieczysław Kieca w kampanii wyborczej obiecywał wodzisławianom, że miasto w większej niż dotychczas mierze zajmie się problemem niskiej emisji. Niestety z uwagi na położenie Wodzisławia to właśnie zjawisko spędza sen z oczu wielu mieszkańcom, bo przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza na tyle, ze może być niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Walka z niską emisją wymaga olbrzymich nakładów sił. Wymaga również nowego spojrzenia na ochronę środowiska w tym zakresie. Dlatego realizując przedwyborcze obietnice prezydent zdecydował się na utworzenie w ramach struktury urzędu specjalnego referatu, który będzie zajmował się audytem energetycznym. Na jego czele stanie pracowniczka Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Jędzura. W walce z niską emisją najważniejsza jest wiedza. Musimy dokładnie wiedzieć co już zostało zrobione, a jakie wyzwania stoją jeszcze przed nami. Musimy znać stan naszych zasobów. Dzięki nowej komórce będziemy mogli je monitorować i tworzyć racjonalne plany działania na przyszłość. Przed nowym referatem stanie trudne zadanie monitoringu zużycia energii w miejskich placówkach. Będzie ono zajmować się również analizowaniem podpisywanych umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej oraz gazu. W rezultacie urząd będzie mógł przygotowywać projekty termomodernizacyjne i opracowywać audyty energetyczne. Końcowym efektem ma być przede wszystkim zmniejszenie ilości zużywanej energii. Efekt ten przełoży się na mniejszą ilość spalanego węgla, a co tym idzie zmniejszenie poziomu stężenia pyłu zawieszonego.