Rydułtowy i Wodzisław „Gminami na piątkę!”

4
222
wodzislaw_slaski.jpg

Tytuł przyznawany jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

 

Nagrody przyznane zostały po przeprowadzeniu dwuetapowego badania 656 gmin z całego kraju. Do badania wytypowano gminy o najwyższych ocenach (klasy A i B) wg wskaźnika Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej opracowany w Instytucie Przedsiębiorczości – PAI. Celem badania była ocena poziomu obsługi potencjalnego inwestora przez urzędy gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

 

– W tym roku akademickim już po raz szósty przygotowaliśmy raport z badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin. Tegoroczny raport wpisuje się w nurt badań jakościowych nad atrakcyjnością inwestycyjną zapoczątkowany sześć lat temu.  Metoda badawcza nie uległa zmianie – wzorem lat poprzednich posługiwaliśmy się metodą tajemniczego klienta (ang. mystery client). W ten sposób udało się Zespołowi Badawczemu przebadać witryny internetowe oraz nawiązać kontakt mailowy z ponad 600 gminnymi urzędami z terenu całego kraju. Naszą intencją jest przede wszystkim wskazanie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta-przedsiębiorcy przez gminy z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji.  Badanie można podzielić na dwie zasadnicze części – audyt stron internetowych oraz ocenę kontaktu elektronicznego z gminami. Efektem badania jest ranking Gmina na 5!- wyjaśniają idee rankingu pomysłodawcy.

 

Rydułtowy zdobyły 16 miejsce (2 miejsce wśród gmin województwa śląskiego – za Katowicami). Z kolei Wodzisław Śląski zyskał w 2014 roku nie tylko tytuł „Gminy na 5". -W związku ze stałą obecnością kierowanej przez Pana jednostki wśród najlepszych, przyznano również wyróżnienie specjalne „Złota Gmina na 5!” – napisała w liście do prezydenta Mieczysława Kiecy prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska.

 

 

/a/