Gorzyce: Gmina odebrała statuetkę „Eko – lauru”

2
37
gorzyce.jpg

Gmina Gorzyce ma powody do dumy. W dniu 29 października w Kinoteatrze Rialto w Katowicach nagrodę „Eko – lauru” odebrała kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Izolda Gajowska. „Eko – laur” jest nagrodą przyznawaną przez Polską Izbę Ekologii. Trofea są przyznawane po raz trzynasty. Gorzyce otrzymały nagrodę w kategorii „gmina przyjazna środowisku” za realizację przedsięwzięcia „Zielona i przyjazna gmina”. Gmina otrzymała ją za pionierskie działania w dziedzinie ochrony środowiska. Już od 1998r. w Gorzycach mieszkańcy przeprowadzają selektywną zbiórkę śmieci. Sukcesywnie usuwany jest z zabudowań azbest. Gmina prowadzi szeroko zakrojony program edukacyjny w zakresie ekologii w podległych jej placówkach szkolnych; dzieci otrzymują ulotki o treści proekologicznej, organizowane są konkursy wiedzy o przyrodzie. Beata Lubosz z Referatu Gospodarki Komunalnej powiedziała nam – Ta nagroda przyznana jest naszej gminie za całokształt naszych działań w dziedzinie ekologii. Gorzyce starają się być aktywne w tej sferze od bardzo dawna i działać wielowymiarowo. Z jednej strony prowadzone są inwestycje, których celem jest poprawa jakości otaczającego nas środowiska naturalnego – np. prowadzone są prace termomodernizacyjne, gmina jest skanalizowana, usuwany jest azbest. Z drugiej strony chcemy podnosić świadomość ekologiczną i promować zdrowy, przyjazny dla przyrody styl życia. Powstała ścieżka edukacyjna w Czyżowicach, a w szkołach prowadzone są różnego typu akcje propagujące ekologię.

 

Leszek Iwulski

 

fot. UG Gorzyce