Pszów: Gmina szuka obsługi bankowej

1
24
pieniadze.JPG

Pszów stara się o bankową obsługę budżetu. Usługa taka polega między innymi na: otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków pomocniczych i bieżących, realizacji przelewów, wydawaniu blankietów czekowych, wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych, przyjmowaniu depozytów, bankowości elektronicznej, możliwości zaciągania krótkoterminowych kredytu w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetowego do kwoty rokrocznie ustalanej w uchwale budżetowej (w 2014r. jest to kwota 1 mln. zł) oraz możliwości wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców wskazanych w formie indywidualnych rachunków bankowych. Bank, który wygra przetarg na obsługę, będzie dostarczać gminie tę usługę od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r. Termin składania ofert mija 4 listopada.

 

/l/