Przetarg na dokumentację ścieżki rowerowej wzdłuż Odry

0
25
rower.jpg

Ciąg rowerowo – pieszy na Mariańskiej jest już w budowie, a na projekty następnych ścieżek są już rozpisywane przetargi.

 

Urząd Miasta w Raciborzu zdecydował się na rozpisanie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania "budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ulicy Piastowskiej do slipu za mostem Zamkowym w Raciborzu".

 

Ścieżka ma mieć długość 950 metrów i szerokość 3 metrów. Konstrukcja ścieżki ma obejmować kilka warstw. Pierwsza warstwa obejmuje nakładkę asfaltowo – betonową o charakterze ścieralnym. Druga warstwa to siatka geotechniczna. Trzecia warstwa to nawierzchnia asfalto-betonowa. Ma ona mieć charakter wyrównawczy. Ponadto ścieżka ma być zbudowana z betonowych płyt drogowych o wymiarach 300x150x20. Ostatnim elementem tej trasy rowerowej jest warstwa wyrównawcza z pospółki.

 

Lokalizacja ścieżki rowerowej to międzywale rzeki Odry należące do miasta tereny Gminy miasta Racibórz oraz tereny będące w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i w trwałym zarządzie Skarbu Państwa. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia przewiduje, że w zakres opracowania ma wchodzić projekt budowlany i wykonawczy wybranej koncepcji na istniejących mapach, docelowy projekt organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Ponadto oferta ma zawierać także wszelkie niezbędne pozwolenia środowiskowe. Wśród tych pozwoleń muszą być pozwolenia Marszałka województwa i Dyrektora RZGW na prowadzenie prac w rejonie bezpośredniego zagrożenia powodzią. Przetarg ma charakter nieograniczony (forma przetargu charakteryzująca się zaproszeniem do składania ofert nieograniczonego kręgu osób, zwykle przez publiczne ogłoszenie). Kryterium rozstrzygnięcia przetargu jest cena. Termin składania ofert upływa 5 czerwca o godzinie 11.30. Dokumentacja ma być wykonana do 28 listopada.

 

Nowy odcinek ścieżki wpisuje się w koncepcję budowy ścieżek rowerowych w Raciborzu. W tym roku mają ruszyć prace nad budową odcinka od ulicy Wileńskiej do ulicy Pracy. jeszcze w tym roku ma zostać dobudowany odcinek ścieżki na ulicy Matejki. Roboty ruszyły już na ulicy Mariańskiej, gdzie powstanie ciąg pieszo – rowerowy w kierunku ulicy Ocickiej. Wykonane będą nowe nawierzchnie chodników oraz zjazdy z kostki betonowej. Wykonawcą jest firma Bruki Trawiński. Bardziej oddalona w czasie jest budowa ścieżki rowerowej na ulicy Słowackiego. Foto Ścieżki rowerowe przyczyniają się do podniesienia tężyzny fizycznej Raciborzan. Już wkrótce powstanie dokumentacja na kolejną trasę.

 

Leszek Iwulski