Pszów: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych rozwija talenty

2
190
Parada szkół Sosnowiec.jpg

Fryzjerstwo to zawód, który przynosi wiele satysfakcji. Jednak tylko nieustanne doskonalenie swoich umiejętności daje gwarancję sukcesu.

 

Zawód fryzjera ewaluował na przestrzeni lat. W obecnych czasach stylista fryzur to artysta, który z włosów tworzy dzieła sztuki. Ma on nieograniczone możliwości działania. Wśród klientów największą popularnością cieszą się ci fryzjerzy, którzy nie podporządkowują się obowiązującym normom i zasadom. Kiedyś rzemieślnik, dzisiaj artysta tworzy coś oryginalnego, łamie standardy, czerpie inspiracje z otaczającej rzeczywistości. Można powiedzieć, że fryzjer to zawód bez granic, który stwarza ogromne szanse na rozwój i wybór własnej drogi zawodowej. Możliwości jest wiele: stylizacja fryzur na pokazach mody czy sesjach zdjęciowych, praca w charakterze fryzjera korporacyjnego czy też prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jednak nie można zapominać jak bardzo istotna jest pokora, dzięki której stylista fryzur nie narzuca innym swojego zdania, ale potrafi słuchać klienta, bierze pod uwagę jego sugestie.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie to jedyna szkoła w powiecie wodzisławskim, która od wielu lat kształci fryzjerów zarówno na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej jak i w Technikum. W szkole zasadniczej uczniowie pobierają naukę teoretyczną, natomiast zajęcia praktyczne realizują w regionalnych zakładach fryzjerskich jako młodociani pracownicy. Trochę inaczej wygląda kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich. Zajęcia praktyczne realizowane są w dobrze wyposażonej szkolnej pracowni fryzjerskiej oraz podczas praktyk zawodowych lub praktyk weekendowych dla uczniów chętnych.

 

 

Ulubionym przedmiotem szkolnym młodych fryzjerów jest pracownia fryzjerska, ceniona ze względu na możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. Specyfika przedmiotu pozwala stworzyć szczególne warunki pracy, a co za tym idzie, luźną atmosferę sprzyjającą nauce oraz budowaniu właściwych relacji interpersonalnych. Znika dystans szkolnej ławki i biurka nauczyciela. Zajęcia mają charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć nauczyciele, uczniowie innych klas, a także rodzice w charakterze modeli, na których uczniowie ćwiczą sztukę fryzjerską. Efekty pracy są widoczne na każdych zajęciach, co daje wiele radości zarówno uczniom jak i nauczycielom. Najważniejsze jest to, aby uczeń chciał się rozwijać, był otwarty na przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności. A „chcieć to móc”, o czym uczniowie ZSP w Pszowie przekonali się wielokrotnie. Ilekroć chcieli rzetelnie przygotować się do konkursu, tylekroć zwyciężali. Talent i umiejętności młodzież może zaprezentować nie tylko podczas szkolnych konkursów fryzjerskich, ale także we współzawodnictwie międzyszkolnym, wojewódzkim czy nawet międzynarodowym. Już od wielu lat szczycimy się laureatami w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim o nagrodę „Złotego Grzebienia” w Rybniku, w Wojewódzkim Konkursie Fryzjerskim w Katowicach, w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim w Gliwicach czy Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim w Sosnowcu. Niektóre z tych sukcesów zawdzięczamy współpracy z zakładami fryzjerskimi. Na szczególne uznanie zasługuje Salon Fryzjerski Fantazja pani Iwony Witaszak z Wodzisławia Śl.

 

 

Młodzież kształcąca się w zawodzie fryzjera bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Odbywa staże i kursy, praktykuje w najlepszych zakładach fryzjerskich w regionie, uczestniczy w najważniejszych imprezach fryzjerskich w kraju takich jak: Śląski Festiwal Fryzjerski w Sosnowcu, Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego w Poznaniu czy Dolnośląski Festiwal Fryzjerski we Wrocławiu. W ubiegłym roku uczennice Technikum zaprezentowały się w Paradzie Szkół Fryzjerskich podczas Targów Fryzjersko – Kosmetycznych w Sosnowcu. Ponadto szkoła pozyskuje środki na realizację ciekawych projektów, w ramach których młodzież może odbywać staże zagraniczne lub zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, np. „Fryzjer – kreator wizerunku bez granic” – staże zawodowe w Irlandii Północnej w ramach programu Leonardo da Vinci, projekt „Mam zawód, mam pracę w regionie” czy „Polsko – czeska wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego” z Funduszu Mikroprojektów w programie Euroregion Silesia.

 

 

W zakresie kształcenia zawodowego uczniów ZSP w Pszowie od lat współpracuje z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Nowe możliwości daje porozumienie zawarte w 2014 r. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim, w ramach którego klasy fryzjerskie zostały objęte patronatem przez firmę Centrum Zaopatrzenia Fryzjerstwa Eurex.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie jest organizatorem konkursu fryzjerskiego dla gimnazjalistów powiatu wodzisławskiego pn. „Wiosna na głowie”, który cieszył się niemałym zainteresowaniem. W marcu 2014 r. w szkolnej pracowni fryzjerskiej konkurowało kilkanaście gimnazjalistek, które popisały się umiejętnościami i talentem artystycznym, wykonując fantazyjne wiosenne fryzury na wystylizowanych przez siebie modelkach. Nagrody ufundowała Hurtownia Artykułów Fryzjersko – Kosmetycznych Cora z Rybnika.

 

 

Agnieszka Siodłoczek

nauczyciel fryzjerstwa w ZSP w Pszowie

 

/publ. a/