Wodzisław: WCK pozyskało dotacje w wysokości 8 tys. zł

0
31
wck_remont.jpg

Projekt "Potencjał-diagnoza-działanie" ma na celu poznanie kulturotwórczych zasobów, a także pobudzenie aktywności w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw.

 

Wodzisławskie Centrum Kultury pozyskało dotację w wysokości 8 tys. zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Inicjatywy lokalne. Projekt pod nazwą "Potencjał-diagnoza-działanie" zakłada przeprowadzenie badań społecznych, mających na celu poznanie kulturotwórczych zasobów lokalnej społeczności oraz podjęcie działań służących pobudzaniu aktywności, wsparciu mieszkańców w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw, a także odkrywaniu nowych możliwości współpracy samorządowej instytucji kultury ze społecznością lokalną.

 

W celu realizacji części badawczej projektu, WCK zaprosiło do współpracy ekspertów doświadczonych w realizacji badań społecznych. Wykonanie zadania będzie wspierana przez animatora wyznaczonego przez Narodowe Centrum Kultury. – Przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego pozwoli na zaangażowanie grup, które nie korzystają z oferty Wodzisławskiego Centrum Kultury i do tej pory nie podejmowały z nim współpracy lub robiły to sporadycznie – mówi Magdalena Świergolik, koordynatorka projektu.

 

Planuje się wyłonienie i dofinansowanie czterech oddolnych inicjatyw, co do których głównym założeniem będzie realizacja projektów, przede wszystkim z osobami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach ośrodka kultury. Czas realizacji pierwszej części projektu przypada na okres od 28 kwietnia do końca lipca tego roku.

 

Najciekawsze, oddolne projekty będą realizowane od września do listopad 2014 r., w ramach drugiego etapu przedsięwzięcia.

 

Już w maju ruszą pierwsze działania badawcze, w ramach których przewidziano ankietę internetową, wywiady indywidualne i grupowe. Zaplanowano również  zorganizowanie  warsztatów  animacyjnych, na które zaproszone zostaną osoby zainteresowane realizacją  autorskich pomysłów na działania kulturalne.

 

/publ. a/