Pszów: Renowacja cudownego obrazu

2
137
obraz1.jpg

Dzięki pieniądzom z powiatu rama obrazu Matki Boskiej będzie się jeszcze bardziej złocić

Historia obrazu Matki Boskiej Uśmiechniętej sięga lat dwudziestych XVIII stulecia. Wówczas to grupa Pszowików zakupiła w czasie tradycyjnej pielgrzymki na Jasną Górę kopię obrazu częstochowskiej Madonny. W roku pańskim 1722 trafił on do pracowni wodzisławskiego mistrza Fryderyka Sedleckyego. Malarz zdecydował się na retusz, by Matka Boska nabrała bardziej „polskiej karnacji”.

W rezultacie zabiegów mistrza Fryderyka twarz Przenajświętszej Panienki rozjaśnił charakterystyczny uśmiech. Mówiono, że ten uśmiech był źródłem cudów. Chorzy wracali do zdrowia. Modlący się otrzymywali łaski. Pojawiły się świadectwa tych zdarzeń. Obdarowani miłosierdziem pańskim przywozili do pszowskiej bazyliki wota by w ten sposób dziękować Matce Boskiej za zdrowie i powodzenie. Już w latach 30 XVII stulecia dzieło zostało ukoronowane. Wokół obrazu narastał kult. Pielgrzymowano nie tylko z terenów Polski, ale także z Czech. W czasie ostatniej wojny Niemcy zabronili pielgrzymować do stóp Uśmiechniętej Pani Pszowskiej. W 1945 roku ponad 50 tysięcy mieszkańców regionu przybyło do bazyliki w Pszowie by podziękować, że straszna zawierucha wojenna już się zakończyła. W czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny wota okalające obraz poświęcił Ojciec Święty.

 Dzisiaj obraz wymaga renowacji. To niezmiernie istotne nie tylko dlatego, że jest to cenny zabytek sztuki sakralnej. Obraz jest w znacznej mierze wizytówką Pszowa. Nie należy zapominać, że miasto jest prężnym ośrodkiem kultu maryjnego. Główny punkt to właśnie obraz znajdujący się w bazylice Mniejszej Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Rokrocznie miasto odwiedza ponad 100 tys. pielgrzymów.

Prace konserwatorskie obejmą złoconą ramę obrazu. Renowacja obrazu nastąpi w znacznej mierze dzięki pieniądzom z powiatu. Do starostwa bowiem wpłynął wniosek ks. Prałata Józefa Fronczka o dofinasowanie tego przedsięwzięcia. Radni zapoznali się z projektem uchwały w tej sprawie na sesji w dniu 24 kwietnia. Kwota, o którą prosił to 20 tysięcy zł. Stanowi to 65% kosztów naprawy ramy. Wniosek zawierał również pozwolenie na dokonanie renowacji wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Zadanie ma zrealizować pani Agnieszka Trzos z firmy A.T Pracownia Konserwacji Zabytków z Tychów. Pielgrzymi i mieszkańcy regionu będą mogli cieszyć się widokiem odrestaurowanego obrazu już od lipca tego roku.

Tekst Leszek Iwulski

Fotografia obrazu Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu