Jerzy Wiśniewski zastąpił Pawła Mortasa na stanowisku Prezesa Zarządu PBG

3
178
wisniewski.jpg

Nowy Prezes chce zapewnić sprawność podejmowania kluczowych decyzji w rozmowach z Wierzycielami.

 

24 kwietnia Rada Nadzorcza PBG SA w upadłości układowej powołała Pana Jerzego Wiśniewskiego, Głównego Akcjonariusza i Założyciela Firmy, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. – Objęcie przez dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej funkcji Prezesa Zarządu, wskazuje na osobiste zaangażowanie Głównego Akcjonariusza w finalizowany proces postępowania układowego i dowodzi woli przejęcia bezpośredniej odpowiedzialności za doprowadzenie do zawarcia porozumienia z Wierzycielami Spółki. Jerzy Wiśniewski obejmuje funkcję z dniem 24 kwietnia – czytamy w oficjalnym komunikacie spółki PGB. Paweł Mortas będzie pełnił w Zarządzie Spółki rolę Wiceprezesa.

 

Moja ponowna obecność w strukturach Zarządu PBG świadczy o tym, iż zawarcie układu jest dla mnie, również jako głównego akcjonariusza, priorytetem i na tym celu chcę skupić obecnie cała swoją energię. Rozmowy z Wierzycielami wchodzą w ostateczną fazę, a poprzez swoją osobę oraz mój wpływ na Spółkę, chcę zapewnić sprawność oraz szybkość podejmowania kluczowych decyzji w najbardziej wrażliwych kwestiach. Funkcję Prezesa Zarządu planuję pełnić do momentu zawarcia układu z Wierzycielami. Po zatwierdzeniu układu wybór Zarządu nastąpi zgodnie z ładem korporacyjnym Spółki zaakceptowanym w drodze negocjacji z Wierzycielami – powiedział Jerzy Wiśniewski, nowy Prezes Zarządu PBG.

 

Jerzy Wiśniewski był Prezesem Zarządu PBG przez 14 lat, do 28 czerwca 2012 roku. Zrezygnował z tej funkcji, na rzecz pracy w Radzie Nadzorczej, w charakterze Przewodniczącego. Jego funkcję w Radzie objął pan Maciej Bednarkiewicz, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PBG.

 

/a/