Wodzisław: NFZ odrzucił apel o pomoc

1
27
szpital_wodzislaw.jpg

Nie będzie pieniędzy za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne.

 

Wystosowana przez radę powiatu wodzisławskiego prośba o pomoc, została odrzucona. NFZ odmówił zwiększenia wartości punktu z 52 zł do 56 zł argumentując to konkretnymi przepisami prawnymi. Świadczeniodawcy zawierając z NFZ umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej mają świadomość, iż realizowane świadczenia zostaną rozliczone do kwoty zobowiązania określonej w umowie, a ewentualne sfinansowanie świadczeń ponadumownych może nastąpić dopiero po rozliczeniu zawartych umów – czytamy w piśmie wystosowanym przez NFZ. Z przesłanej do przewodniczącego rady powiatu odpowiedzi wynika, że nie rozumie on obecnej sytuacji finansowej i zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przechodzi kryzys. Dług szpitala już wynosi 26,6 mln zł. Nie wiadomo jeszcze ile będzie nadwykonań w roku 2014, jednak wstępnie wyliczono, że zadłużenie za ten rok może osiągnąć kwotę 8,8 mln zł.

 

 

/a/