Połomia: ośrodek wsparcia dla niepełnosprawnych już otwarty [ZDJĘCIA]

1
130
osrodek_dla_niepelnosprawnych_w_polomi016.jpg

W powiecie wodzisławskim uruchomiono kolejny ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych – nie zabrakło przecięcia wstęgi i programu artystycznego.

 

W poniedziałek, 3 marca, w Połomi symbolicznie uruchomiono drugi w powiecie wodzisławskim ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Przecięcia wstęgi dokonał starosta Tadeusz Skatuła, wójt Mszany Mirosław Szymanek oraz zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Ewa Chrost. W uroczystości wziął również udział m.in. poseł Ryszard Zawadzki, przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wala, a także liczne grono rodzin podopiecznych ośrodka.

 

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości otwarcia ośrodka>>

 

Starosta podkreślił, że szczęśliwy finał tego przedsięwzięcia nie byłby możliwy bez wspólnego zaangażowania wielu instytucji, w tym przede wszystkim samorządów. W podobnym tonie wypowiadał się wójt. Starosta podziękował też służbom wojewody za przychylność, elastyczność i życzliwość, dzięki którym możliwe było przekazanie powiatowi przez gminę zadania uruchomienia i prowadzenia ośrodka.

 

Połomska placówka jest już drugim ośrodkiem wsparcia w powiecie wodzisławskim. W przeciwieństwie do działającej w Wodzisławiu Śl. „Perły”, otacza opieką przede wszystkim osoby niepełnosprawne intelektualnie. Z jej pomocy korzysta 35 osób, dla których dotychczasowa oferta, np. warsztatów terapii zajęciowej, nie była w pełni wystarczająca. Podopieczni mogą liczyć na opiekę i wsparcie wielu specjalistów różnych dziedzin, prowadzących zajęcia w nowoczesnych i funkcjonalnych pracowniach.

 

Jak podkreślił starosta Skatuła, władze powiatu od początku starają się stworzyć autentyczny i sprawnie funkcjonujący lokalny system oparcia dla osób niepełnosprawnych. – Dzisiaj włączamy do niego symbolicznie ten ośrodek w Połomi. Mam nadzieję, że jego mieszkańcy znajdą tutaj prawdziwie fachową opiekę i pomoc i będą się tu czuć jak w domu – podsumował starosta Tadeusz Skatuła.

 

Po części oficjalnej podopieczni ośrodka zaprezentowali program artystyczny, którego kulminacją było wspólne wykonanie piosenki „Bóg się mamo nie pomylił, urodziłem się z miłości”. Słowa utworu wywołały łzy wzruszenia nie tylko na twarzach licznie zebranych rodziców, którzy dziękowali za uruchomienie ośrodka. Jedna z mam przyznała nawet, że dzięki jego istnieniu, teraz, gdy po jej dziecko przyjeżdża samochód z ośrodka, po raz pierwszy od ponad czterdziestu lat czuje, że jest ono bezpieczne.

 

Rozmowy dotyczące utworzenia ośrodka wsparcia w Połomi toczyły się pomiędzy powiatem i gminą od 2010 r. Na przeszkodzie stanęły jednak pieniądze. Remont podupadającej zabytkowej fary z początku XIX w. oszacowano na ok. 2-3 mln zł. Ani ówczesny właściciel budynku, czyli katowicka kuria, ani gmina czy powiat nie dysponowały wystarczającymi środkami na remont budynku.

 

W 2011 r. władze Mszany pozyskały jednak ok. 6,2 mln zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację centrum Połomi (z czego sam remont probostwa pochłonął prawie 1,7 mln zł) i temat powrócił. Z końcem lutego 2013 r. wójt Mirosław Szymanek zaproponował staroście Tadeuszowi Skatule uruchomienie w budynku byłej plebanii ośrodka wsparcia. Starosta wziął pod uwagę, że przejmując zadanie umożliwi korzystanie z usług placówki mieszkańcom wszystkich gmin powiatu wodzisławskiego i na propozycję wójta przystał. Dzięki temu Zarząd Powiatu zadeklarował gotowość realizacji tego zadania. Warunkiem było jednak pozyskanie od wojewody środków wystarczających na utworzenie i bieżącą działalność tego ośrodka. Ostatecznie wojewoda przekazał na wyposażenie ośrodka ok. 125 tys. zł, dzięki czemu w grudniu 2013 r. placówka oficjalnie rozpoczęła działalność.

 

– Bardzo dziękuję staroście za przejęcie tego ośrodka, bo prowadzenie takiej placówki wykracza poza zadania gminy, a władze powiatu mają tu znacznie większe doświadczenie – mówi wójt gminy Mszana, Mirosław Szymanek. – Ta placówka jest przykładem na to, jak współpraca między marszałkiem, wojewodą, starostą, wójtem i Kurią pozwoliła stworzyć coś dobrego w miejscu, które było kompletną ruiną – dodaje wójt.

 

Obecnie w prowadzonych lub finansowanych przez Powiat Wodzisławski placówkach dla osób niepełnosprawnych utrzymywanych jest około 400 miejsc. Prawie drugie tyle stanowią z kolei miejsca w lokalnym systemie oświaty dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

/publ.p/