Wodzisław: radni miejscy i powiatowi dogadali się w sprawie remontów dróg

1
31
powiat_dogadal_sie_z_miastem.jpg

Radni miejscy zastrzegli, że pomoc finansowa płynąca z budżetu miasta na rzecz starostwa powinna ograniczać się do przypadków szczególnych.

 

W sali Urzędu Stanu Cywilnego podczas wyjątkowego posiedzenia komisji spotkali się radni miejscy oraz mieszkający w Wodzisławiu Śląskim radni powiatowi. W rozmowach, które dotyczyły planów remontów dróg powiatowych, uczestniczyli także prezydent miasta Mieczysław Kieca, jego zastępca Dariusz Szymczak, starosta Tadeusz Skatuła oraz wicestarosta Dariusz Prus.

 

Pod koniec zeszłego roku rajcy zasiadający w wodzisławskiej Radzie Miejskiej zadeklarowali Starostwu Powiatowemu pomoc finansową w wysokości 350 tys. zł.z przeznaczeniem na remonty dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

 

PZD zaplanowało podział przeznaczonych przez miasto pieniędzy na cztery inwestycje. Z propozycją tą nie zgodzili się jednak wodzisławscy radni. Podczas wczorajszego posiedzenia Komisja gospodarki komunalnej, komunikacji i łączności oraz Komisja strategii i rozwoju miasta przedstawiły stanowisko w tej sprawie. – Zadania związane z utrzymaniem i rozwojem dróg powiatowych zgodnie z przepisami prawa należą do starosty wodzisławskiego jako zarządcy drogi – rozpoczął odczytywanie stanowiska przewodniczący Komisji gospodarki komunalnej, komunikacji i łączności Roman Szamatowicz. W następnym punkcie radni zastrzegli, że pomoc finansowa płynąca z budżetu miasta na rzecz starostwa powinna ograniczać się do przypadków szczególnych, dotyczących zwłaszcza rozwoju infrastruktury drogowej.

 

Członkowie merytorycznych komisji stwierdzili, że niezadowalający stan dróg powiatowych na terenie miasta wymaga podjęcia działań związanych z koniecznością poprawy ich stanu. Radni wskazali również, że potrzeby związane z przebudową lub remontem kapitalnym dotyczą głównie następujących dróg i obiektów mostowych: ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Rybnicką do ronda św. Floriana, obiektów mostowych w ciągu ul. Chrobrego, ul. Oraczy, Letniej, Kokoszyckiej, Górniczej, Skrzyszowskiej, Mszańskiej, Czarnieckiego, Turskiej, Piaskowej, Wolności, Radlińskiej, Grodzisko oraz skrzyżowania ulic Pszowskiej i Górniczej.

 

– W związku z wielokrotnymi apelami starosty o udzielenie pomocy finasowej na realizację zadań drogowych oraz doceniając chęć współpracy Rada Miejska w budżecie na rok 2014 uchwaliła kwotę na pomoc finasową dla powiatu – czytamy w podjętym stanowisku. Radni zastrzegli jednak, że udzielając pomocy, chcą współdecydować o przeznaczeniu tych środków.

 

Radni wodzisławscy zauważyli, że zaproponowany przez Starostwo Powiatowe zakres inwestycji nie uwzględnia krytycznego stanu ul. Oraczy oraz złego stanu ul. Chrobrego. Co za tym idzie członkowie komisji Rady Miejskiej wskazali jako inwestycje preferowane do współfinansowania przez miasto w 2014 roku: rozpoczęcie remontu ul. Oraczy (100 tys. zł z budżetu miasta), ul. Chrobrego (100 tys. zł), rozpoczęcie remontu lub zlecenie projektu przebudowy ul. Letniej (50 tys. zł), budowę chodnika na ul. Mszańskiej (50 tys. zł) oraz wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Skrzyszowskiej (50 tys. zł).

 

 

/publ.p/