Racibórz: zgodnie z wolą władz miasta od 14 stycznia obowiązuje nowy herb

2
118
IMGP7240.JPG

Herb przedstawia w polu czerwonym z prawej połuorła srebrnego, z lewej połukoło wozowe z 5 pełnymi szprychami, dzwonami i gwoździami, oraz 2 szprychami.

 

Obowiązujący herb i flaga zatwierdzone są przez Komisję Heraldyczną oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji a przygotowane zostały przez duet heraldyczny – Roberta Fidurę i Kamila Wójcikowskiego.

 

Nowy herb przedstawia w polu czerwonym z prawej połuorła srebrnego, z lewej połukoło wozowe z pięcioma pełnymi szprychami, dzwonami i gwoździami, oraz dwiema połówkowymi szprychami i dzwonami w miejscu przepołowienia. Flaga przedstawia płat o proporcji 5:8 (wysokość do szerokości), czerwony, z godłem herbu wysokości 8/10 wysokości płata, umieszczonym w części czołowej płata w taki sposób, że oś symetrii godła pokrywa się z linią przecinającą płat w 1/3 odległości od drzewca.

 

 

Herb i flaga będą mogły być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi określonymi w uchwale Rady Miasta Racibórz.

 

Prawo do używania herbu i flagi przysługiwać będzie organom Miasta Racibórz, Urzędowi Miasta, jednostkom organizacyjnym Miasta Racibórz, radnym miejskim w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu oraz osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

 

 

 

/ps/