Wodzisław: podzielono pieniądze na sport, cztery kluby bez dofinansowania

2
39
dotacja_na_sport_wodzislaw.jpg

Miejskim klubom sportowym zostanie przekazane łącznie 621 tys zł – największa kwota wpłynie na konto Młodzieżowego Klubu Piłkarskiego "Odra Centrum".

 

Komisja opiniująca sprawdziła złożone do Urzędu Miasta wnioski o przyznanie dotacji na wykonywanie zadań z zakresu sportu w 2014 roku. Z 14 zgłoszonych ofert, z uwagi na błędy formalne odpadły trzy kluby: Klub Sportowy OCTAGON, Klub Sportów Walki „BOKSING ODRA” oraz APN Odra Wodzisław Śląski. Ze względu na niską ocenę i niewystarczającą ilość punktów dotacji nie otrzyma również Klub Sportowy „Gosław” Jedłownik.

 

Dotację otrzymają natomiast pozostałe kluby. Wśród nich jest: Klub Sportowy „25 Kokoszyce”, do którego trafi kwota 30 tys zł., Ludowy Klub Sportowy „Naprzód 46 Zawada” z przyznaną kwotą 70 tys. zł. oraz Młodzieżowy Klub Sportowy „Zorza”, który otrzyma wsparcie w kwocie 100 tys zł.

 

Dodatkowo przekazane zostanie: 40 tys. do Międzyszkolnego Klubu Sportowego, 30 tys. do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Strzał Wodzisław”, 80 tys. do Klubu Sportowego „Wicher Wilchwy”, 20 tys. zł do Ogniska Specjalistycznego TKKF „Karate-Do” , 6 tys. do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Diament Jedynka” oraz 75 tys. do Żeńskiego Klubu Koszykarskiego „Olimpia”.

 

Największa dotacja została przyznana Młodzieżowemu Klubowi Piłkarskiemu „Odra Centrum”. Ze względu na podpisane porozumienie na mocy, którego dotychczasowe MKP „Odra Centrum” przejmie do prowadzenia III ligę Akademii Piłki Nożnej Odra Wodzisław Śląski Sp z o.o. w ramach Śląskiego Związku Piłki Nożnej klub ten otrzyma dotację w wysokości 170 tys zł.

 

Łącznie, w wyniku ogłoszonego konkursu kluby otrzymają 621 tys zł. o ponad 55 tys zł więcej niż suma wszystkich dotacji przyznanych w ramach ogłaszanych w roku 2013 konkursów na wspieranie finansowe rozwoju sportu w Mieście. Suma ta jednak nie wyczerpuje założonych środków. Oznacza to, że w przyszłości jest możliwość ogłoszenia kolejnego konkursu. Wtedy kluby, które nie otrzymały dotacji będą miały ponownie szansę uzyskania wsparcia.

 

 

/p/