Benefis znanych artystów na 20-lecie WFOŚiGW w Katowicach

2
34
131025_wfosigw_jubileusz.jpg

W dwóch dekad swojego istnienia katowicki Fundusz przekazał na ekologię 6 mld zł.

 

Benefisem zostały zakończone obchody 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uroczystości w Teatrze Śląskim zgromadziły przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu, instytucji państwowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Małgorzata Skucha, wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, wiceminister środowiska Aneta Wilmańska.

W ciągu dwudziestu lat swego istnienia Fundusz przekazał na promocję ekologii oraz eko-inwestycje na Śląsku ponad 6 mld zł. Efekty działalności WFOŚiGW w Katowicach odczuwają – choć często nie są tego świadomi – mieszkańcy niemalże wszystkich śląskich gmin – pieniądze zostały przeznaczone na ograniczenie niskiem emisji, gospodarkę wodno-ściekową, usuwanie szkodliwego azbestu, rewitalizację parków, gospodarkę leśną, selektywną zbiórkę odpadów i – o czym nie można zapominać – edukację ekologiczną. Działania te przyczyniły się więc nie tylko do poprawy jakości życia na Śląsku, ale również zmian w mentalności mieszkańców Śląska.

Termomodernizacje szkół, przedszkoli i zasobów Miejskiego Zarządu Budynku, rewitalizacji Parku Zamkowego, instalacje solarne na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWOCZESNA", Zaczarowany Ogród w Arboretum Bramy Morawskiej – to najbardziej widoczne efekty działań WFOŚiGW w Katowicach w samym Raciborzu. Podobnie jest sąsiednich gminach wiejskich, wiejsko-miejskich, powiatach w całym województwie.

Prezes Funduszu Gabriela Lenartowicz mówiła o tym, że choć ekologia w Polsce ma wielu wyznawców, to wciąż niewielu z nich jest praktykujących. – Misją Funduszu jest, by tych praktykujących było coraz więcej – dodała. Działania na rzecz edukacji ekologicznej będą kontynuowane – tak by efekt w postaci eko-świadomości mieszkańców regionu połączony ze środkami przekazywanymi przez WFOŚiGW na inwestycje był jeszcze skuteczniejszy.

Benefis uświetniły występy znanych w całej Polsce artystów, m. in. Magdaleny Cieleckiej, Czesława Jakubca, Andrzeja Sikorowskiego, Grzegorza Turnaua, Bogusława Wrocławskiego.

/Wojciech Żołneczko/

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".