Region: będą odszkodowania za przedłużające się prace przy budowie A1?

2
17
01_autostrada2.jpg

Posłowie Grzegorz Matusiak, Andrzej Adamczyk i Jerzy Szmit żądają wypłaty odszkodowań za szkody wynikające z przeciągających się prac budowlanych mostu w Mszanie.

 

Posłowie z Klubu Parlamentarnego Pis, Andrzej Adamczyk, Jerzy Szmit oraz Grzegorz Matusiak zwrócili się z interpelacją do Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomir Nowak. Posłowie domagają się dla mieszkańców i samorządów odszkodowań oraz zadośćuczynień związanych przedłużającą się budową mostu w Mszanie.

 

Cała treść interpelacji w sprawie naprawienia szkód mieszkańcom Świerklany, Połomia i Mszana wywołanych wzmożonym ruchem samochodowym w związku z budową mostu MA 532 w Mszanie:

 

W ramach budowy Autostrady A1 w Mszanie woj. Śląskie jest realizowany most autostradowy MA 532. Budowa mostu jak i obsługującej go infrastruktury komunikacyjnej rozpoczęła się w 2008 roku. Prowadzone prace wymagały zmiany organizacji ruchu w miejscowościach: Świerklany, Połomia i Mszana w wyniku czego ogromny ruch towarowy i osobowy przechodzi przez te niewielkie miejscowości. Wywołuje to:

 

– Narastające zniszczenie ulic w tych miejscowościach

– Niszczenie budynków i infrastruktury (odwodnienie, studnie, place przydomowe). Często mamy do czynienia z drastycznym pogorszeniem stanu tych budynków, koniecznością wykonywania bardzo kosztownych remontów, co skutkuje obniżeniem wartości tych nieruchomości.

– Wzmożony ruch jak i brak chodników i poboczy stwarza bardzo duże zagrożenie dla pieszych i dzieci uczęszczających do szkół.

– Mieszkańców dotykają również wzmożone niedogodności np. hałas, wibracje, spaliny itp.

– Wzmożony ruch tranzytowy ogranicza i utrudnia ruch wewnętrzny mieszkańców co utrudnia codzienne życie mieszkańców i oraz ich aktywność gospodarczą.

 

Wobec powyższego zwracamy się do Pana Ministra o dogłębne zbadanie uciążliwości występujących w miejscowościach Świerklany, Połomia i Mszana wywołanych nie zakończoną w terminie budowy mostu Autostradowego MA 532 oraz obsługującej go infrastruktury komunikacyjnej.

 

Zwracamy się też o pozytywne rozpatrzenie wniosków mieszkańców oraz władz samorządowych tych wyżej wymienionych miejscowości w sprawie zadośćuczynienia za szkody wynikające z przeciągających się prac budowlanych tego obiektu.

 

Prosimy Pana Ministra o przedstawienie planu wraz z harmonogramem w jaki sposób będą przebiegały prace zmierzające do naprawienia szkód, wypłaty odszkodowań oraz zadośćuczynień wywołanych wzmożonym ruchem samochodowym przechodzącym od początku budowy.

 

 

/Paulina Krupińska/