15 lat Gazety Informator 2006-2021

0
35

Ostatnie dni grudnia i przełom roku są okazją do składania życzeń wszelkiej pomyślności, snucia planów na przyszłość ale i czasem podziękowań i przeprosin.

Skłania nas ku temu okres Świąt Bożego Narodzenia, łamanie opłatkiem przy wigilijnym stole oraz witanie nowego roku. I tak nadchodzą te dni, w których w ten sposób „układamy sobie” myśli i relacje. Tworzymy wizje, stawiamy priorytety, nazywamy nadzieje, robimy rachunki sumienia.

Nie przypadkowo ten redakcyjny tekst zaczynam od refleksyjnego wstępu – kończy się właśnie piętnasty rok wydawniczy dwutygodnika regionalnego Gazeta Informator, który trzymają Państwo w rękach. Piętnaście lat temu, w sierpniu 2006 roku ukazał się pierwszy numer gazety, która wówczas nosiła nazwę Gazeta Informator Raciborski. Była to pierwsza bezpłatna gazeta jaka ukazywała się na ziemi raciborskiej. Wydawnictwo Raciborskie Media rozwijało tytuł, zmieniała się szata graficzna, winieta oraz zasięg kolportażu. Początkowo pismo ukazywało się w Raciborzu, później stopniowo w powiecie raciborskim. Następnie przez kilka lat gazeta wydawana była w trzech powiatach: raciborskim, wodzisławskim i kędzierzyńsko – kozielskim, gdzie ukazywała się z odrębnymi dla powiatów treściami. Wydawnictwo w tym czasie zmieniło nazwę na Wydawnictwo Agencja Reklamowa R-Media, zaś co warto podkreślić, od początku prowadziło również portal raciborz.com.pl (pierwszy portal w regionie, działający od 2001 roku). Zmieniło się logo firmy oraz rozszerzył się zakres wykonywanych usług. Agencja przechodziła w kierunku internetu, wykonuje dziś serwisy internetowe, prowadzi internetowe kampanie reklamowe.

Stopniowo zmieniała się też szata graficzna oraz tematyka artykułów. Dwutygodnik regionalny Gazeta Informator w ostatnich latach odchodził od aktualności bieżących na rzecz treści regionalnych, publicystycznych i ponadczasowych. Misja wydawnicza uległa zdecydowanej zmianie od roku 2019, kiedy to wydawnictwo przystąpiło do Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE, w ramach którego realizowany jest program na rzecz wzmacniania gospodarczego Subregionu Zachodniego. Stąd wyraźnie wyodrębniona w gazecie część gospodarcza o nazwie PLUSYdlaBIZNESU, a w niej treści publikowane w trzech osiach priorytetowych: jakość życia, środowisko; rynek pracy, edukacja; integracja i współpraca gospodarcza. W konsekwencji, w minionym roku kolportaż rozszerzony został o wiele punktów Subregionu Zachodniego.

Darujmy sobie

A dziś, składając Czytelnikom życzenia radości i dobra na czas Świąt Bożego Narodzenia oraz każdy dzień Nowego Roku, pragnę również podziękować za lata spędzone razem, za wiele serdeczności, podsuniętych tematów, komentarzy i dobrych słów, które były najcenniejszym wynagrodzeniem za naszą pracę. Instytucjom, firmom, reklamodawcom dziękuję za współpracę. Zaś przede wszystkim zespołowi wydawnictwa, redaktorom, fotoreporterom, grafikom i innym pracownikom, bez których nie powstawałby nasz dwutygodnik przez ostatnie 15 lat.

Dziś to też właściwy czas na refleksję i „rachunki sumienia”. Przeprosiny niech przyjmą wszyscy, wobec których nie spełniliśmy oczekiwań, którzy zostali pominięci lub niewłaściwie przedstawieni w naszych materiałach. Mimo tego, że zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy sobie obiektywizm, dystans i rzetelne opracowanie materiałów, mogły zdarzyć się niedociągnięcia i błędy.

Idziemy dalej

Po piętnastu latach czas na zamiany. Zgodnie z misją wydawniczą oraz głównymi celami strategicznymi naszych mediów, w przededniu przełomu roku, podobnie jak wielu z Państwa – naszych wiernych Czytelników, podejmujemy dziś nowe wyzwania, stoimy przed realizacją nowych wizji, nowych priorytetów i celów, mając nadzieję, że będziemy mogli nadal służyć mieszkańcom naszego regionu i nadal współpracować.

Ireneusz Burek
redaktor naczelny dwutygodnika regionalnego Gazeta Informator