Odmienne spojrzenia na rozwój przedsiębiorczości

405
174

Radny Adrian Jędryka chce zmniejszenia środków na działalność Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości działa od 2017 roku. W ubiegłym roku konkurs na jego prowadzenie wygrała Izba Gospodarcza z Krzysztofem Dybcem na czele. Radny Adrian Jędryka (Prawo i Sprawiedliwość) złożył w ostatnim czasie wniosek o poprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. Jego zdaniem środki na działalność Inkubatora powinny zostać ograniczone do 50 tys. złotych.

Radny Adrian Jędryka podkreśla, że Inkubator wspierał nie tylko nowo powstające firmy, ale i przedsiębiorców z dłuższym stażem. Ponadto angażował się w przedsięwzięcia takie jak rozwój wodzisławskiej starówki. Jego zdaniem, jak sama nazwa mówi, Inkubator powinien koncentrować się na „inkubacji” nowych biznesów. – Najprawdopodobniej w 2021 roku większość przedsięwzięć nadal będzie organizowanych w formule online. A to oznacza mniejsze koszty funkcjonowania. Dlatego będę przekonywał pozostałych radnych, że kwota 50 tysięcy złotych na działalność inkubatora jest wystarczająca – uważa radny A. Jędryka.

Wspierać lokalny biznes

Innego zdania jest prezes Izby Gospodarczej Krzysztof Dybiec, który przyznaje, że z zaniepokojeniem obserwuje propozycje dotyczące ograniczenia kosztów organizacji pozarządowych. – W 2020 roku na organizację wydarzeń były przeznaczone 34 tys. złotych, więc nie wiem skąd się wzięła kwota obniżenia budżetu inkubatora o 50 tysięcy. W czasach kryzysu gospodarczego miasto powinno jeszcze bardziej wspierać lokalny biznes, a nie ciąć środki na rozwój przedsiębiorczości – odpowiada szef Inkubatora.

K. Dybiec przypomina zapisy strategii rozwoju miasta na lata 2014-2020+.

– Nasze stowarzyszenia działają bardzo prężnie, przy tym budżecie, który teraz posiadamy, takie organizacje tworzą najwięcej imprez, integracji i najbardziej wpływają na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Obcinanie jakichkolwiek kwot, nawet w tej trudnej sytuacji, wydaje się niezgodne ze strategią rozwoju miasta – uważa Krzysztof Dybiec.

Prezes Izby Gospodarczej odpowiedział na zarzut radnego Jędryki w kwestii wspierania przedsiębiorców z dłuższym stażem. – Inkubator nie prowadzi jakiś swoich działań, tylko dokładnie wyznaczone i sprecyzowane zadania z dokładnie określonymi kwotami – informuje Krzysztof Dybiec.

Na ten moment niewiadomo kto będzie prowadził Inkubator w przyszłym roku, ale prezes Izby Gospodarczej poprosił o przeanalizowanie sytuacji. – Pan Jędryka nie brał pod uwagę żadnych informacji zewnętrznych, jak działa Inkubator, jakie są plany czy opinie przedsiębiorców – zauważa K. Dybiec.

W nowej rzeczywistości

– Pomimo pandemii w 2020 roku Inkubator przeprowadził kilkadziesiąt webinariów, szkoleń i konsultacji eksperckich, z których korzystały początkujące firmy i doświadczeni przedsiębiorcy – wylicza Krzysztof Dybiec i dziwi się zarzutom, że Inkubator bardzo mocno zaangażował się w opracowanie planu rozwoju gospodarczego starówki. – Czy głos przedsiębiorców nie powinien być w tej sprawie najważniejszy? – pyta retorycznie.

Uchwała będzie głosowana na sesji rady miasta.

C
Fot. Adrianna Sikorska

– Czy tak to powinno wyglądać? Czy zmiany w naszym mieście powinny zależeć od poglądów jednego radnego? Czy są tu firmy, które korzystały ze wsparcia inkubatora? Takie, które korzystały z webinarów? Czy jesteście zadowoleni z tego, że inkubator wspiera i obsługuje grupę kupujlokalne? Wspiera działania ekobazaru? Czy jest to zgodne ze strategią rozwoju miasta na 2014-2020? Czy nie warto konsultować działań z tymi, których to dotyczy? – pyta w mediach społecznościowych Krzysztof Dybiec.