Historyk, nauczyciel, lider

87
364

Norbert Mika zmarł w wieku 59 lat.

Nauczyciel i historyk z dorobkiem

Norber Mika urodził się 25 maja 1961 roku w Raciborzu. Ukończył studia z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i obronił pracę magisterską pt. „Walka o spadek po Babenbergach w latach 1246-1278”. Później ukończył studia podyplomowe z zarządzania oświatą i przedsiębiorczości na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, a w 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, broniąc pracę pt. „Mieszko, książę raciborski, syn Władysława II Wygnańca”.

Norbert Mika pracował w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu jako nauczyciel historii, gdzie zajmował m.in. stanowisko wicedyrektora. Od 1993 roku był dyrektorem w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu. Po sześciu latach objął stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu.

W 1999 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi, a dwa lata później przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za zasługi w pracy z dziećmi i młodzieżą Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach nadał Norbertowi Mika w 2002 roku Odznakę „Przyjaciel Dziecka”. Ponadto odebrał dwie nagrody Ministra Edukacji Narodowej, jedną Śląskiego Kuratora Oświaty i pięć Prezydenta Miasta Racibórz. Za swoją aktywność na płaszczyźnie naukowej i pisarskiej decyzją Starosty Raciborskiego w 2014 roku został odznaczony nagrodą „Mieszka”.

Na rzecz samorządu i opozycji

Norbert Mika był czynnym działaczem samorządowym. Jako radny Powiatu Raciborskiego w latach 2002-2006 przewodniczył Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. W latach 2006-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, w latach 2010-2014 był członkiem Zarządu Powiatu Raciborskiego. Angażował się w tym czasie w odbudowę zniszczonego w okresie II wojny światowej Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

Norbert Mika był działaczem antykomunistycznej opozycji w Raciborzu. Z tego też powodu był inwigilowany i szykanowany w okresie studiów, pracy zawodowej i działalności kościelnej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nadała mu status pokrzywdzonego w oparciu o zachowany materiał archiwalny przechowywany w Instytucie Pamięci Narodowej – Oddział Katowice.

Działalność lidera

Norbert Mika zasłynął też z kontrowersyjnej działalności wspó;noty Ruchu Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu, której był liderem przez ponad 20 lat.

W 2004 roku „Duży Format” Gazety Wyborczej publikował obszerny materiał (Marcina Kowalskiego), który próbował odpowiedzieć na pytanie dlaczego w Raciborzu doszło do sytuacji, w której Kościół Katolicki bada czy grupa ma charakter heretycki. Arcybiskup Alfons Nossol wyznaczył wówczas administratora w osobie księdza Adama Rogalskiego, proboszcza parafii NSPJ do sporządzenia raportu, na podstawie którego kościół miał podjąć decyzje czy grupa Odnowy z Raciborza zostanie wykluczona z Kościoła Katolickiego.

– Od raciborzan zdystansowały się wszystkie ośrodki (18 grup) Katolickiej Odnowy w Duchu świętym Diecezji Opolskiej. W swoim oświadczeniu napisali: „Odcinamy się zdecydowanie od ich metod działania i nauk głoszonych w wyżej wymienionej grupie, które są nie do pogodzenia z wiarą wyznawaną przez nas /…/ Od lat z troską i bólem patrzymy, jak wiele zła przynoszą ludziom, a przez to Kościołowi, praktyki grupy.” Jakie są zarzuty wobec Odnowy? W materiale GW przede wszystkim byli uczestnicy ruchu opowiadają o negacji kultu maryjnego, nie przystępowaniu do spowiedzi, o przypadkach rozwodów pod wpływem wspólnoty, o obrażaniu wiary: „…biskup to belzebub, a hostia to zwykły wafel”, traktowaniu niektórych ludzi, którzy opuścili grupę jak trędowatych. Na te i inne zarzuty, wezwany przez biskupa Nossola, odpowiedział lider Maranathy (nazwa, którą przyjęła grupa z Raciborza) Norbert Mika: „Szanujemy hierarchię kościelną, osobę Matki najświętszej i wszystkie sakramenty… kochamy nasz Kościół i chcemy w nim trwać.”- czytaliśmy wówczas w artykule Gazety Wyborczej.

c
Fot. UM Racibórz