Bez opłat targowych w 2021

357
248

Rząd poszedł za przykładem Wodzisławia Śląskiego.

Taka decyzja ma być podyktowana kryzysem, jaki wywołała pandemia koronawirusa. Zwolnienie z opłaty targowej to część działań pomocowych. Rząd ma bowiem świadomość, że oprócz sklepów cierpią także targowiska – powiedział premier. Obowiązki zachowania dystansu społecznego czy zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej sprawiają, że Polacy pozostali w domach, rezygnując m.in. z zakupów na targowiskach.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której dokonują sprzedaży na targowiskach. Wysokość opłaty targowej na swoim terenie ustala gmina. Ministerstwo Finansów ogranicza tylko maksymalną stawkę. W tym roku to 792,21 zł dziennie. Rząd zapowiedział, że zrekompensuje samorządom dochody, które te utracą w efekcie zniesienia opłaty targowej.

Warto przypomnieć, że Wodzisław Śląski jest pierwszym miastem w regionie, które nie pobiera opłaty targowej na targowiskach. Taka decyzja zapadła w grudniu 2019 roku, gdy projekt złożony przez radnego Łukasza Chrząszcza oraz członków zarządu Wodzisław 2.0 – Kacpra Biernackiego oraz Bartosza Młotka zyskał uznanie 13 radnych. – Miasto przestanie pobierać opłatę od lutego 2020 roku. Wierzymy, że doprowadzi to do ożywienia się targowisk w mieście – mówili wówczas inicjatorzy.

C