Zielone Śląskie. O ochronie powietrza w regionie

140
98

Obowiązująca uchwała antysmogowa zawiera szereg ograniczeń w stosowaniu paliw i nakazuje – w określonym terminie – wymianę źródeł ciepła.

Władze regionu podsumowały wdrażanie uchwały antysmogowej w województwie śląskim i działania związane z ochroną powietrza. W konferencji prasowej uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski oraz Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

– Troska o środowisko naturalne oraz jakość życia mieszkańców naszego województwa są priorytetem zarządu i Sejmiku Województwa Śląskiego. Jesteśmy szczególnym regionem w skali kraju z uwagi na wysoki stopień urbanizacji i uprzemysłowienia. W czerwcu Sejmik przyjął „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, a we wrześniu zaktualizowano strategię rozwoju regionu do 2030 r. pod nazwą „Zielone Śląskie”. Oba dokumenty wraz z realizowaną z powodzeniem od 3 lat uchwałą antysmogową wpisują się w cele transformacji energetycznej regionu, która trwa nieprzerwanie w różnej formule już od 30 lat. „Zielone Śląskie” to kompletna transformacja w ramach posiadanych środków, które pojawiły się w programach rządowych, środków z Unii Europejskiej oraz środków regionalnych – podkreślał marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

W ramach ewaluacji uchwały antysmogowej do wszystkich gmin województwa zostanie wysłana ankieta badająca potrzeby samorządów w zakresie prowadzonych przez nie działań. Analiza tych potrzeb i doświadczeń gmin może doprowadzić do wprowadzenia zmian w uchwale, co ułatwi samorządowcom walkę ze smogiem. Istotne jest też zapewnienie funduszy niezbędnych do realizacji tych działań, przede wszystkim w ramach tworzonego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Wyniki ankiety pozwolą władzom regionu tak zaprogramować środki finansowe, aby nie zabrakło funduszy na proces poprawy jakości powietrza.

Izabela Domogała wspominała o innych działaniach związanych z ochroną powietrza, realizowanych przez władze regionu. To m.in. powołanie doraźnej komisji ds. klimatu w Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjęcie programu ochrony powietrza, czy działania edukacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców, w tym przekazanie przedszkolom z regionu 500 oczyszczaczy powietrza – w tym roku do przedszkoli trafi kolejnych 1000 oczyszczaczy powietrza.

Konferencję prasową na język migowy tłumaczył Adam Leśniak, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Województwo Śląskie wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska osób z niepełnosprawnościami i usuwa bariery komunikacyjne.

Obowiązująca uchwała antysmogowa zawiera szereg ograniczeń w stosowaniu paliw i nakazuje – w określonym terminie – wymianę źródeł ciepła. Marszałek Jakub Chełstowski zaapelował do samorządów o wypełnienie ankiety, która znajduje się na stronie powietrze.slaskie.pl. Ankietę należy przesłać do 30 października 2020 roku. Wszelkie informacje dostępne są pod numerami telefonu: 032 77 99 154 oraz 032 77 99 171.

Podsumowanie wyników ankiet zostanie przedstawione podczas debaty z udziałem ekspertów i przedstawicieli samorządów, która odbędzie się 6 listopada w Sali Sejmu Śląskiego. Debata przeprowadzona zostanie w formule hybrydowej – udział osobiście lub on-line. Szczegóły związane z wydarzeniem będą dostępne na stronie powietrze.slaskie.pl.

KP
Fot. slaskie.pl

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.