Tomasz Czyszpak nowym prorektorem PWSZ

288
92
Fot. Gabriela Habrom-Rokosz

Dr inż. Tomasz Czyszpak będzie pełnić funkcję prorektora do spraw organizacji w latach 2020-2024.

Dr inż. Tomasz Czyszpak jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym – Technologicznym na kierunku Automatyka i Robotyka. Następnie w 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na tym samym Wydziale z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn. Jest autorem i współautorem publikacji w tym zakresie. Od początku pracy zawodowej związany ze szkolnictwem wyższym. Zdobywał doświadczenie w pracy na Politechnice Śląskiej oraz w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice a obecnie związany wyłącznie z PWSZ w Raciborzu.

Pełni funckję dyrektora Instytutu Techniki, którym zarządza od 2015r. Jest członkiem Wysokiego Senatu PWSZ w Raciborzu oraz członkiem Kolegium Elektorów wybranym na kolejną kadencję 2020-2024. W ostatnich latach czterokrotnie nagrodzony nagrodą Rektora oraz bardzo wysoko oceniany przez studentów.

Dr Czyszpak jest współautorem wniosku o utworzenie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w PWSZ w Raciborzu, egzaminatorem i trenerem ECDL (poziom ekspercki) oraz pomysłodawcą wielu cennych inicjatyw np.: “Przeglądu projektów inżynierskich”, na który zapraszani są pracodawcy z branży technicznej oraz “Dnia dziecka z techniką”.

oprac. c
Fot. Gabriela Habrom-Rokosz