Stypendium sposobem na braki kadrowe

1
88
Studenci

Powiat Wodzisławski przygotowuje program stypendialny, który ma zachęcić młodych ludzi do studiów, a następnie pracy w szpitalach w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach.

Stypendium, które władze Powiatu Wodzisławskiego chcą przyznawać studentom pielęgniarstwa ma wynosić 1000 zł. Chodzi o studentów III roku studiów pierwszego stopnia oraz studentom II roku drugiego stopnia, kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Warunkiem ma być podjęcie późniejszej pracy na stanowisku pielęgniarki lub pielęgniarza w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim.

Szpital powiatowy, podobnie jak wiele innych placówek w kraju, boryka się z brakiem personelu pielęgniarskiego. Władze Powiatu mają więc nadzieję, że program stypendialny pozwoli uzupełnić braki kadrowe.

Pielęgniarek coraz mniej

Analiza dotychczasowego stanu zatrudnienia w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim wykazała, że z roku na rok znacząco maleje liczba pielęgniarek. Jak wyjaśnia dyrektor szpitala Krzysztof Kowalik, do roku 2022 stan zatrudnienia może zmniejszyć się w wyniku naturalnych odejść o 43 etaty, mowa o emeryturach. Ponadto średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu wynosi 49 lat. W ocenie dyrekcji świadczy to o tym, że w ostatnich latach nie było zainteresowania podjęciem zatrudnienia w szpitalu przez absolwentów studiów pielęgniarskich.

Jest projekt uchwały

Zarząd Powiatu, podczas jednego z ostatnich posiedzeń, przyjął i skierował do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. – Już od października na okres 9 miesięcy chcemy oferować studentom 1000 zł brutto miesięcznie. Warunkiem będzie podpisanie umowy zobowiązującej, po zakończeniu nauki, do podjęcia pracy w naszych szpitalach przez minimum 3 lata – wyjaśnił starosta Leszek Bizoń.

c

Fot. Freepik.com