Kręta ścieżka ku opracowaniu wizerunku miasta

1
23
Logo z 2007 roku

Od 2016 roku Urząd Miasta pracuje nad nowym logotypem Raciborza.

Niemodne logo do kosza

Po dwóch latach od wygaśnięcia ważności posiadanego przez Gminę Racibórz certyfikatu ISO 14001 (14 września 2018 r.) Urząd Miasta zdecydował, że trzeba uporządkować promowanie certyfikatu jakości ISO, którego od dwóch lat nie miała prawa używać przez nadal obowiązujący logotyp. Uchwała z 2007 (XIV/177/2007) roku określała bowiem zgodę na wykorzystanie logo się na czas określony, nie dłuższy jednak niż 1 rok. Mogła być jednak przedłużana o kolejny okres jednoroczny.

Podczas opiniowania projektu uchwały uchylającej uchwałę z 2007 roku radny Michał Kuliga zaciekawił się czy są prowadzone prace nad nowym znakiem promocyjnym miasta. Nikt bowiem nie mówi o stanie prac ani o dacie ich zakończenia. Lucyna Siwek, rzecznik Urzędu Miasta przyznaje, że prace nad nowym logotypem są prawie zakończone i planowane jest jego wdrożenie do końca bieżącego roku.

Logo za 7 tys. zł w koszu

Jak dowiadujemy się, nowe logo jest opracowywane na bazie herbu miasta przez raciborskiego grafika. Warto przypomnieć, że podobny projekt został opublikowany w 2018 roku (na trzy miesiące przed wygaśnięciem certyfikatu jakości ISO), kiedy to poddany pod konsultację został projekt, za który miasto zapłaciło ponad 7 tys. zł. I w tym przypadku logo bardzo mocno nawiązywało do herbu miasta. W niezrozumiały sposób ogłoszono wówczas konsultacje projektu, które trwały zaledwie kilka dni. Ze strony Urzędu Miasta dochodziły wówczas wyraźne sygnały mówiące o podjęciu dość szerokich działań, mających na celu zmianę wizerunku Raciborza. Wszystko wskazywało na fakt, że włodarze miasta idą w kierunku całkowitego, jakby to powiedział marketingowiec, rebrandingu.

Logo z 2007 roku, archaiczne i nieprofesjonalne nie nadawało się do poprawy. Trzeba było stworzyć nowe, za co też raciborscy urzędnicy zabrali się już w kwietniu 2016 roku. Wtedy właśnie, w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy o zamówieniach publicznych, urząd w formie umowy zlecenia powierzył stworzenie systemu identyfikacji wizualnej firmie – Studio Graficzne ARS Marcin Macioszek. Umowa miała zostać zrealizowana w przeciągu 3 miesięcy za kwotę 7257 zł brutto. Pierwszy raz była ona aneksowana w lipcu tego samego roku, tuż przed terminem jej zakończenia. Aneks przewidywał przedłużenie czasu trwania umowy o kolejne 4 miesiące. Po tym okresie podpisano kolejny aneks, w którym termin wykonania umowy przedłużono o cały rok, do końca lipca 2017 roku. Niestety, nie wiadomo z jakich powodów, rzeczona umowa nie została zrealizowana również w tym terminie. Podpisano więc kolejny aneks, w którym określono termin zakończenia umowy na listopad roku 2018.

Projekty logotypów z 2018 roku

Tajemniczy aneks do umowy

Jak wynika z informacji, do których udało nam się dotrzeć, ostatni aneks zawierał nie tylko informację o przedłużeniu czasu trwania umowy. Zmieniał on również w sposób zasadniczy jej przedmiot. Tym sposobem, przedmiot umowy, określony w §1 pkt 1 ust. 2 zmienia brzmienie z: „odświeżenie i unowocześnienie logo Miasta Racibórz„ na: „przedstawienia propozycji projektowych dotyczących odświeżenia i unowocześnienia logo Miasta Racibórz”. Analogicznie postąpiono z ustępem 3, mówiącym o zadaniu: „opracowanie sloganu promocyjnego Miasta Racibórz”. Trudno zrozumieć wybitnie krętą ścieżkę realizacji tej umowy, której czas wykonania pierwotnie przewidziano na 3 miesiące, za którą firma Studio Graficzne ARS Marcin Macioszek otrzymała wynagrodzenie ponad 7 tys. zł.

– Obecny projekt nie ma nic wspólnego z tymi logotypami z 2018 roku – mówi nam rzecznik urzędu, która przyznaje też, że z tamtych głosowań w 2018 nie wyniknęło nic konkretnego.

Ireneusz Burek