Prywatne kontra miejskie

100
26
SONY DSC

Prezydent Raciborza zaangażowany w tworzenie przedszkola przez firmę ze Skoczowa.

Prezydent Dariusz Polowy wraz z grupą radnych i urzędników (na zdj. prezydent Raciborza Dariusz Polowy, naczelnik Wydziału Edukacji Krzysztof Żychski, radni Piotr Klima i Leon Fiołka) odwiedzili placówkę terapeutyczną w Bielsku-Białej, gdzie rozmawiali z osobami zarządzającymi siecią placówek terapeutycznych. Jedna z nich ma powstać w Raciborzu. Miasto sprzedało bowiem budynek przy ul. Lwowskiej (za 1,5 mln zł) spółce Słoneczna Kraina sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie, która prowadzi sieć placówek o nazwie Słoneczna Kraina.

Słoneczna Kraina Sp. z o.o. *) prowadzi dziesięć przedszkoli i punktów przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. Jedna z nich została uruchomiona 1 września w Bielsku-Białej, gdzie wizytę złożyła delegacja z Raciborza. Poza przedszkolem funkcjonuje tam szkoła podstawowa, również przystosowana dla uczniów z niepełnosprawnościami. Raciborscy samorządowcy zostali oprowadzeni po obiekcie, oglądając sale lekcyjne, terapeutyczne, gabinety lekarskie czy sanitariaty. Do placówki Słonecznej Krainy są przyjmowane dzieci z każdą niepełnosprawnością, która uniemożliwia przyjęcie do standardowego przedszkola czy szkoły – placówki są nastawione na dzieci z najcięższymi dysfunkcjami.

Słoneczna Kraina w Raciborzu

Budynek przy ul. Lwowskiej w pierwszym etapie ma zostać przystosowany na potrzeby przedszkola terapeutycznego. W planach spółki jest przygotowanie miejsc dla około 30–35 dzieci. W budynku ma powstać wewnętrzna winda, sale lekcyjne i gabinety terapeutyczne. Wszystko musi spełniać wysokie standardy, tak, by dostosować się do wytycznych kuratorium, konserwatora zabytków i, przede wszystkim, do potrzeb przedszkolaków. Drugi etap inwestycji to szkoła dla niepełnosprawnych. Obie placówki mają funkcjonować jako niepubliczne, finansowane wyłącznie z subwencji państwowej bez dodatkowego wsparcia samorządu miasta.

Jak podaje Urząd Miasta w Raciborzu, inwestor (przyp. red. Słoneczna Kraina Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie) planował utworzenie raciborskiej filii już cztery lata temu, jednak wówczas nie było w mieście odpowiedniego budynku. Według inwestorów rodzice niepełnosprawnych dzieci z terenu Raciborza oczekują na przedszkole terapeutyczne od wielu lat. Osoby te dojeżdżają obecnie do innych oddziałów w sąsiednich miastach (najbliższa Raciborza jest placówka w Radlinie, która prowadzi Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” od 2015 roku).

Zgodnie z warunkami nabycia obiektu przy Lwowskiej nabywca zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości w terminie do pięciu lat od daty zakupu i rozpoczęcia inwestycji w terminie do dwóch lat.

i

*) Słoneczna Kraina Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie działa od 2016 roku (zgodnie z KRS podstawowa działalność spółki to: Wychowanie przedszkolne). Wykaz placówek terapeutycznych o nazwie Słoneczna Kraina na stronach internetowych nie zawiera danych kontaktowych o właścicielu placówek.

O miejskim przedszkolu za plecami

Mówiąc o wizytacji prezydenta w bielskiej komercyjnej placówce terapeutycznej z zaangażowaniem radnych miasta, warto przypomnieć dyskusję, jaka toczyła się o przyszłości specjalistycznego Przedszkola nr 24 w Raciborzu, które prowadzi oddział specjalny i oddziały integracyjne (jest to jedyne przedszkole w powiecie raciborskim, do którego uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami). Temat na sesji pojawił się w lipcu, kiedy to radna miejska Krystyna Klimaszewska interpelowała do prezydenta, prosząc o wyjaśnienia dotyczące planów wobec tej placówki oraz o komentarz do informacji o planach zamknięcia lub przeniesienia przedszkola.

Pytania pojawiły się z uwagi na fakt, iż Miasto podjęło działania, które tak właśnie zostały odebrane… O zamiarach nie powiadomiono ani dyrekcji przedszkola, ani radnych miejskich. W placówce przedszkolnej bez zapowiedzi pojawili się z polecenia miasta architekci, którzy uczestniczyli w opracowywaniu koncepcji przeniesienia przedszkola do budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

– Czy planowana jest likwidacja Przedszkola nr 24 z oddziałami: integracyjnym i specjalnym przy ul. Bielskiej? Czy planowane jest przeniesienie Przedszkola nr 24 z oddziałam: integracyjnym i specjalnym przy ul. Bielskiej do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu? Czy takie rozwiązanie zapewni dzieciom niepełnosprawnym prawidłowy rozwój psychomotoryczny oraz bezpieczeństwo? – pytała wówczas radna.

W odpowiedzi prezydent podkreślił ważną rolę przedszkola z Bielskiej, nazywając je „ważnym centrum edukacyjnym”. Przypomniał jednak, że ponad 10 wychowanków nie uczęszczało do Przedszkola Nr 24, ponieważ liczba oddziałów i wymagania prawne nie pozwoliły na ich przyjęcie. – Zatem uczęszczały te dzieci do innych przedszkoli, a jak pani słusznie, zauważyła Przedszkole Nr 24 ma odpowiednie warunki architektoniczne oraz posiada wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi – uznał prezydent. Prezydent nie skomentował faktu, iż rozmowy i przygotowanie koncepcji przeniesienia oddziałów przedszkolnych do budynku szkoły na Ostrogu odbywają się bez konsultacji z kadrą przedszkola. Mimo to włodarz miasta przyznał, że myśli o utworzeniu jednej, dużej placówki. – Stworzenie jednej, dużej placówki zaspokajającej potrzeby wszystkich małych obywateli z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi, byłoby dla mnie realizacją zamierzenia, którym jest troska o młodego obywatela tego miasta – odpowiedział prezydent Polowy.