W Raciborzu powstanie nowy PSZOK

4738
288

Milion złotych z Unii Europejskiej na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Raciborzu.

W Raciborzu powstanie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto pozyskało na tę inwestycję milion złotych dofinansowania. Zakończenie budowy przewidziane jest w połowie przyszłego roku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, jest miejscem, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady komunalne. – Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne – należy je dostarczyć właśnie do PSZOKA. Zebrane w punkcie odpady są zagospodarowywane we właściwy sposób i nie stanowią zagrożenia dla środowiska – tłumacz magistrat.

Obecnie PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu–Płoni. Teraz, dzięki środkom unijnym, na tym terenie powstanie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady oraz kontenerem socjalno-biurowym.

Projekt polega na budowie I etapu nowego punktu wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, popularyzacji właściwej ich segregacji oraz promocji postaw proekologicznych i odpowiedzialności za jakość środowiska. Zakres prac przewidzianych w I etapie inwestycji to: montaż kontenera socjalno-biurowego z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i socjalnym, montaż wagi samochodowej, uzbrojenie terenu w plac technologiczny z wewnętrznymi osiami komunikacji, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doprowadzenie sieci wodociągowej, utwardzenie placu pod kontenery na odpady oraz wyposażenie placu PSZOK w kontenery na odpady.

KP
Fot. mapadotacji.gov.pl

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.