Jak wybrać wykonawcę? Konsekwencje złego wyboru

68
68

Wyjaśnimy, dlaczego wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej jest tak istotny, czyli jakie mogą być konsekwencje złego wyboru.

Błędnie zaprojektowana lub źle wykonana instalacja to bardzo częsta przyczyna niskiej sprawności systemu oraz niezadowolenia inwestora. Konsekwencje wynikające ze współpracy z nierzetelnym wykonawcą mogą objąć kilka obszarów – kwestie techniczne, finansowe, a nawet kwestie związane z bezpieczeństwem. Co więc może czekać osoby, które źle wybrały?

1. Niższy uzysk energetyczny z instalacji, a więc niższe korzyści finansowe, dłuższy okres zwrotu i obniżona opłacalność inwestycji,
2. Straty finansowe ze względu na dużą dysproporcję pomiędzy szacunkami na etapie planowania inwestycji a efektem rzeczywistym,
3. Obniżona trwałość instalacji – zamiast 20 lat bezawaryjnej pracy problemy mogą zacząć się już po kilku latach,
4. Konieczność częstych i kosztownych napraw instalacji, często bez sprawnej obsługi serwisowej,
5. Potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa (np. przetarcia kabli mogące powodować zwarcia i – w rezultacie – pożary).

Najczęstsze błędy

– Nieatestowane systemy wsporcze, uchwyty, systemy mocowania.
– Montaż paneli pod niewłaściwym kątem.
– Błędne planowanie i układ instalacji.
– Montaż paneli w miejscach zacienionych. Brak wzięcia pod uwagę, kominów, masztów i innych elementów znajdujących się w pobliżu instalacji.
– Błędna konfiguracja komponentów systemu.
– Niedbałe połączenie komponentów systemu, a w szczególności okablowania. Złe poprowadzenie okablowania, niewłaściwe przekroje przewodów.
– Montaż uniemożliwiający chłodzenie instalacji (brak przewiewu).
– Zakup modułów fotowoltaicznych niewiadomego pochodzenia, czasami okazującymi się panelami używanymi, przywiezionymi z demontowanych instalacji i sprzedawanymi jako nowe.
– Zły dobór inwertera do instalacji (niedopasowanie mocy inwertera do mocy instalacji).
– Brak lub niewłaściwe wykonanie instalacji uziemiającej.
– Brak rozłącznika prądowego niezbędnego w sytuacjach awaryjnych (pożar, wypadek).

Patryk Swoboda (Planergia.pl)
Fot. freepik.com

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.