Moja Woda. Trwa nabór wniosków do programu

197
470

Dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych na terenie nieruchomości.

Wyłapywanie i gromadzenie w przydomowych zbiornikach wody opadowej i roztopowej i późniejsze jej wykorzystywanie to główny cel programu Moja Woda. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 1 lipca nabór wniosków. Na przydomową instalację można otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny budżet programu przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW wynosi 100 mln zł.

– Musimy zrobić wszystko, żeby w jak największym stopniu chronić nas przed skutkami zmian klimatycznych. To jest oferta dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą stworzyć na swojej posesji przydomowe instalacje pozwalające na wyłapywanie i wykorzystywanie deszczówki, którą później będzie można wykorzystać np. do podlewania ogródka. Chodzi o to żeby nie trafiała ona do kanalizacji czy do rowów odwadniających – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych na terenie nieruchomości. Są to m.in. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego i podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego.

– Dofinansowanie sięgać będzie do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji – dodaje Tomasz Bednarek.

Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Moja Woda będzie realizowany w latach 2020–2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Budżet całego programu to 100 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji i zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych wody rocznie.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Następnie należy pobrać, wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie i wysłać go za pomocą „Skrzynki podawczej – PDF” dostępnej w portalu beneficjenta. Należy także wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) w godz. jego pracy tj. 7:30-15:30.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Szczegóły na wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html.

KP
Fot. unsplash.com

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.