Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze w gminie Krzyżanowice

97
84

Program ma wymiar zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny – zainstalowanie nowoczesnych źródeł ciepła o mocach dokładnie dopasowanych do zapotrzebowania energetycznego budynku znacząco obniża szkodliwą emisję oraz koszta pozyskania energii, zwłaszcza cieplnej.

Od 6 marca na terenie gminy Krzyżanowice dostępny jest punkt konsultacyjny spółki Czyste Powietrze, która oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Punkt konsultacyjny, z porozumieniem gminy, otwarty będzie w każdy piątek w godz. od 12:00 do 18:00 w świetlicy przy OSP Krzyżanowice. Oprócz skorzystania z porady i pomocy konsultanta będzie można uzyskać dodatkowe informacje od pracownika urzędu gminy, który zwykle będzie pełnić tam dyżur.

Program ma wymiar zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny. Zainstalowanie nowoczesnych źródeł ciepła o mocach dokładnie dopasowanych do zapotrzebowania energetycznego budynku znacząco obniża szkodliwą emisję oraz koszta pozyskania energii, zwłaszcza cieplnej. Dzięki temu spada tak koszt ogrzewania, jak i szkodliwa emisja.

Program przewiduje dofinansowanie następujących elementów inwestycji: likwidację starego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż nowego źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród budowlanych, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalowanie odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.

Program oferuje dwa rodzaje wsparcia: bezzwrotne dotacje oraz korzystnie oprocentowane pożyczki. Maksymalna wysokość dotacji, jaką można uzyskać, to aż 53 tys. zł przy minimalnym koszcie inwestycji 7 tys. zł. W przypadku, gdy planowana inwestycja jest droższa, możliwe jest uzyskanie na pozostały jej zakres pożyczki. Środki te są dystrybuowane poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto przy realizacji takiego zadania możliwe jest skorzystanie z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej jej wysokość wynosi również 53 tys. zł, a dotyczy ona wydatkowanych środków własnych, również w postaci pożyczki lub kredytu, nie obejmuje jedynie wydatków pozyskanych ze środków bezzwrotnych.

KP
Fot. Pixabay.com

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.