33 gminy w programie Czyste Powietrze

450
101

Mszana jest 33 gminą województwa śląskiego, w której znajdzie się Punkt Przyjmowania Wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze.

Porozumienie w tej sprawie podpisali 6 marca Adam Lewandowski – zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Mirosław Szymanek – wójt Gminy Mszana. Do korzystania z programu zachęcały mieszkańców obecne podczas uroczystości parlamentarzystki z tego terenu – poseł Teresa Glenc i senator Ewa Gawęda.

– Liczę, że dzięki uruchomieniu tego punktu liczba osób w gminie zainteresowanych wymianą kotłów na paliwa stałe i przeprowadzeniem termomodernizacji w ramach programu Czyste Powietrze znacznie wzrośnie. Tym bardziej, że od 1 kwietnia procedury związane z otrzymaniem dotacji będą znacznie uproszczone – mówił Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach.

Punkt Przyjmowania Wniosków to dla mieszkańców spore ułatwienie, bo wniosek o dofinansowanie będą mogli składać w swojej gminie, bez konieczności wyjazdu do siedziby Funduszu w Katowicach lub biurach w Częstochowie i Bielsku-Białej.

– Punkt uruchomimy w Urzędzie Gminy Mszana, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Funduszu Zewnętrznych, gdzie mieszkańcy od dawna załatwiają sprawy związane z dofinansowaniami do ekologicznych źródeł ciepła – wyjaśnia Mirosław Szymanek, wójt Mszany.

W najbliższym czasie specjaliści z WFOŚiGW w Katowicach przeszkolą wytypowanych pracowników urzędu, którzy będą bezpośrednio obsługiwać mieszkańców. Punkt Przyjmowania Wniosków w Gminie Mszana ruszy już w kwietniu.

KP
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.