Mieszkańcy zabierają głos w sprawie CPK

216
97

Wszystkie osoby, które chcą zgłosić swoje uwagi, mogą wziąć udział w konsultacjach do 10 marca.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Część kolejowa Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z dziesięciu kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. Na terenie Śląska zaplanowano budowę 100 km nowych linii kolejowych. Będzie to część „szprychy” numer siedem: CPK – Centralna Magistrala Kolejowa – Węzeł Małopolsko-Śląski – Katowice – Jastrzębie-Zdrój – granica z Czechami.

Projektowany dokument – SSL – jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego Polski, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem CPK. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych zmierzających do realizacji wspomnianych przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu dokumentu mogą wziąć udział w konsultacjach do 10 marca. Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl.

W związku z inwestycją u mieszkańców miast, przez które ma przebiegać nowa linia kolejowa, pojawiły się obawy dotyczące przesiedleń. – To jest pierwszy dodatkowy etap konsultacji. Ostatecznie może zdarzyć się, że zostanie wybrany jeden z proponowanych przebiegów albo jakiś nowy. Chcemy teraz przekonsultować to z mieszkańcami, aby później, kiedy ruszy już właściwy etap inwestycyjny, w pogłębionych, właściwych konsultacjach mieć rozpoznane najważniejsze kolizje, konflikty – wyjaśnił podczas spotkania z władzami Jastrzębia-Zdroju Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK. – Nie da się wybudować 1600 km nowych linii kolejowych w Polsce tak, by nie zahaczyć o żaden dom czy mieszkanie. Mamy opracowane w Polsce procedury, które funkcjonują przy budowie innych linii kolejowych, autostrad, dróg, które rozwiązują tego rodzaju problemy. Są proponowane wykupy, odszkodowania itd. Na pewno w sposób nie mniej korzystny, co najmniej tak samo korzystny, jak przy odbywających się od lat wielu inwestycjach w Polsce te ruchy będą się odbywały. Być może, choć tego na razie nie przesądzam, w ramach specustawy o CPK uda się zaoferować ekstra korzystniejsze warunki – dodał Marcin Horała.

W sprawie budowy linii kolejowej protestują mieszkańcy Żor. – Nie zgadzamy się na budowę linii kolejowej CPK w Żorach, tj. linii kolejowej w ramach korytarzy kolejowych inwestycji towarzyszących rządowym planom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, które ingerują w funkcjonowanie miasta Żory. Nie zgadzamy się na degradację dzielnic miasta Żory przez linię kolejową planowaną na terenach zabudowy mieszkaniowej istniejącej, realizowanej oraz planowanej do realizacji zgodnie z uchwalonym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – piszą w petycji, pod którą podpisało się ponad 700 osób (stan na 29 lutego).

KP
Fot. Katarzyna Przypadło