Kolejne 30 mln zł na lepsze powietrze w Rybniku

15
48

Rybnik otrzymał dofinansowanie na termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieci gazowych.

29 849 443,38 zł – tyle dokładnie wynosi dofinansowanie, jakie Miasto Rybnik otrzyma na realizację czterech projektów związanych z poprawą jakości powietrza. Pochodzi ono z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa i zostało przyznane przez zarząd województwa w ramach konkursu z poddziałania 4.3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W sumie w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 pozyskano już ponad 81 mln zł bezzwrotnych dotacji na działania związane z poprawą jakości powietrza, które wprost przekładają się na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza z zasobu będącego własnością miasta.

Wartość całkowita planowanych czterech dofinansowanych właśnie inwestycji wynosi 32 672 851,32 zł, więc przyznane dofinansowanie pokryje znaczącą część kosztów. Z wynikami konkursu można zapoznać się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego. Mimo sporej konkurencji dofinansowanie otrzymały wszystkie cztery projekty zgłoszone przez Rybnik. Chodzi o termomodernizację budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych – etap I, IA i II, a także termomodernizację budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach.

Realizacja tych inwestycji przyniesie wymierny efekt w pokonywaniu największego problemu miasta, jakim jest zanieczyszczenie pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem w okresie grzewczym. W 45 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zostaną zlikwidowane 1211 „kopciuchy” oraz dodatkowo zmodernizowana jedna lokalna kotłownia zasilająca budynki. Zmniejszenie emisji pyłu PM 10 wyniesie ponad 15 ton rocznie.

Projekty będą przyczyniać się również do realizacji założeń pakietu energetyczno-klimatycznego UE. Oszczędność energii końcowej w zmodernizowanych energetycznie budynkach wyniesie 45 453,72 GJ rocznie, zaś zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) 4750 ton rocznie.

To nie jedyne działania poprawiające jakość powietrza, które są realizowane w Rybniku. Miasto otrzymało 21,7 mln zł dotacji, która zostanie przeznaczona na kompleksową termomodernizację 12 budynków mieszkalnych ZGM połączoną z wymiana źródeł ciepła, w ramach której likwidacji zostanie poddane 930 „kopciuchów”. ZGM przeprowadzi więc w latach 2019-2021 inwestycje w ramach dofinansowanych projektów o wartości ponad 60 mln zł, z czego dofinansowania stanowić będą aż 51,5 mln zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. miasto planuje złożenie kolejnych wniosków o dofinansowanie dla projektów związanych z modernizacją energetyczną swoich zasobów.

Ponadto w latach 2019-2021 wraz ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego miasto realizuje dwa projekty grantowe dla właścicieli domów jednorodzinnych obejmujące instalację źródeł opartych o OZE oraz wymianę źródeł węglowych na źródła gazowe i kotły na pellet.

Dużym sukcesem było również uruchomienie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” finansowanego z pieniędzy samorządu Miasta Rybnika. W ciągu roku z jego usług skorzystało 4650 rybniczan, co przełożyło się na zdecydowanie największą liczbę wniosków w całym województwie śląskim złożonych do programu przez właścicieli domów jednorodzinnych z terenu naszego miasta.

– Warto również pamiętać, że każda, nawet pojedyncza wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła, a także termomodernizacja budynku przyczynia się do poprawy jakości powietrza – podkreśla rybnicki magistrat.

KP