408 instalacji OZE w gminie Kuźnia Raciborska

1
77

Na montaż odnawialnych źródeł energii w gminie będzie do rozdysponowania około 8 mln zł.

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” został wybrany do dofinansowania i będzie realizowany.

70 milionów złotych, w tym ponad 52 miliony unijnego dofinansowania, 11 gmin należących do 5 śląskich powiatów, 2646 budynków i 3598 ekologicznych instalacji takich jak ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary – to liczbowe podsumowanie ekologicznego projektu, którego liderem jest gmina Tarnowskie Góry, a gmina Kuźnia Raciborska jest partnerem. Dzięki projektowi na montaż odnawialnych źródeł energii w gminie będzie do rozdysponowania około 8 mln zł. Oznacza to, że 408 instalacji pojawi się w prawie 300 gminnych gospodarstwach domowych.

17 lutego w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach gminy partnerskie podpisały aneks do zawartej przed dwoma laty umowy. Gminę Kuźnia Raciborska reprezentowali: burmistrz Paweł Macha, zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk oraz skarbnik Anna Szostak.

Projekt, który dzięki decyzji Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie, realizowany będzie w formule „parasolowej”, co oznacza, że gmina będąca beneficjentem środków europejskich jest w tym zadaniu inwestorem, a mieszkańcy będą wnosili jedynie wkład własny. Otrzymają oni instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

Na początku marca bieżącego roku ogłoszone zostaną z kolei przetargi na poszczególne instalacje. Wykonawców instalacji powinni być znani na przełomie września i października 2020 roku. Termin realizacji projektu: 30.08.2010-30.06.2022 r. Wartość całkowita: 69 625 950,78 zł, koszty kwalifikowane: 62 055 826,00 zł, dofinansowanie: 52 747 452,10 zł.

KP
Fot. UM Kuźnia Raciborska

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.