Zbiornik Racibórz Dolny już działa

4
157
zbiornik raciborz

Inwestycja za 2 mld zł chroni przed powodzią mieszkańców województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Największa tego typu inwestycja hydrotechnicznych w kraju osiągnęła swoją funkcjonalnością wraz z końcem stycznia tego roku. To oznacza, że zbiornik już działa i chroni przed ryzykiem wielkiej wody prawie 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw. Budowa Zbiornika Racibórz Dolny jest jednym z kluczowych elementów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), a także integralnym elementem ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia.

Liczby mówią za siebie

Pojemność obiektu to 185 mln m3, a powierzchnia polderu liczy ponad 26 km2. To tyle, co 3600 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Długość zapór wynosi 22,4 km, a ich wysokość sięga 11 m. Obiekt będzie redukował fale powodziowe na Odrze, obejmując oddziaływaniem bezpośrednim i pośrednim obszar około 600 km2.

Wykonawca, konsorcjum firm Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. (partner), zakończył również w styczniu realizację kluczowych prac. Przypomnijmy, że Budimex przejął plac budowy w 2017 roku po hiszpańskiej firmie Dragados. Ta nie wywiązywała się z warunków kontraktowych. Główny przedstawiciel wykonawcy Tomasz Bielecki przyznał, że poziom zaawansowania robót, który Budimex zastał po poprzednim wykonawcy, był na bardzo niskim poziomie. Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Zakres prac

W toku działań inwestycyjnych zrealizowano budowlę przelewowo-spustową z przeprowadzeniem prób technologicznych. Ukończono również drugi z kluczowych frontów prac, jakim jest upust do Odry Miejskiej. Wykonawca w ramach tego odcinka inwestycji przygotował m.in. konstrukcję upustu wraz z wyposażeniem technologicznym oraz kanały dopływowy i odpływowy w zakresie umożliwiającym ich pełną przepustowość. Wykonano także prace na zaporach zbiornika. Korpusy zapór przygotowano do piętrzenia, powstało również konieczne uszczelnienie korpusów zapór tworzące ekran, dla którego ułożono częściową warstwę ochronną.

Dzięki tym pracom zbiornik współpracujący z pobliskim polderem Buków może piętrzyć wodę, w konsekwencji czego jest gotowy do przyjęcia fali powodziowej o wielkości na przykład tej z 1997 roku.

Przełomowy moment

W październiku 2019 roku na terenie budowy dokonano przełomowego przepięcia Odry. Przepuszczenie wód Odry przez kluczowy obiekt zbiornika, budowlę przelewowo-spustową, był kluczową operacją hydrotechniczną. W wyniku przepięcia rzeki Odry na kluczowy obiekt zbiornika woda popłynęła kanałem doprowadzającym do przęseł budowli, by po ich przekroczeniu trafić do kanału odprowadzającego i następnie do Kanału Ulgi.

Finansowanie

Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z kontraktem inwestycja ma być zakończona 29 maja tego roku. Do tego czasu ma zostać uporządkowany obszar w czaszy zbiornika, kontynuowane będą prace związane z budową dróg serwisowych oraz roboty wykończeniowe na zaporach zbiornika.

c
Fot. Wody Polskie