Dodatkowe miejsca parkingowe na Katowickiej

1
71

Środki na zatokę parkingową zabezpieczono w budżecie miasta na 2020 rok.

Mieszkańcy osiedla przy ul. Katowickiej w Raciborzu od lat walczą o miejsca parkingowe i udrożnienie drogi. W październiku ubiegłego roku publikowaliśmy apel mieszkanki, która ubolewała nad sytuacją zablokowanej drogi. Kobieta opisywała wówczas, że mieszkańcy są zmuszeni parkować auta na starym placu zabaw, aby udrożnić drogę wzdłuż bloku. Zostali bez wyjścia, gdy właściciel terenu postawił tam znak zakazujący parkowania.

Środki na budowę zatoki parkingowej przy wspomnianym osiedlu zabezpieczono w budżecie miasta na 2020 rok. Inwestycja ma polegać na utworzeniu 30 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Według wstępnej kalkulacji koszt budowy parkingu wyniesie 166 tys. zł (wycena z 2019 roku). Zadanie planowane jest do realizacji w tym roku, a całkowite koszty będą znane dopiero po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Użyczenie terenu

Właścicielem nieruchomości przyległej do budynku wielomieszkaniowego jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami DOM. – Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo mieszkańców Raciborza i chęć rozwiązania problemu, miasto prowadziło negocjacje z PGL DOM w celu wypracowania rozwiązania. W grudniu 2019 r. podjęto decyzję o pozyskaniu przez Gminę od PGL Dom części terenu działki nr 602/14 o powierzchni 664 m2 (pas zieleni wzdłuż zabudowy wielomieszkaniowej przy ulicy Katowickiej 11-19) na podstawie umowy użyczenia w celu budowy kilkudziesięciu miejsc postojowych. Umowa zostanie podpisana w lutym b.r. – informuje rzecznik Urzędu Miasta Racibórz Lucyna Siwek.

Mają plan

Urząd Miasta planuje podjęcie dalszych kroków, które mają poprawić sytuację mieszkańców przy Katowickiej. – Chcąc w jak największym stopniu rozwiązać bolączki mieszkańców, w planie miasto ma także jednoczesne wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka drogi ulicy Katowickiej, na działce nr 530/14 stanowiącej własność Gminy – odpowiada rzecznik magistratu. – Co więcej Miasto prowadzi rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Nowoczesna, która zarządza pozostałymi klatkami bloku przy ul. Katowickiej. Zarząd Spółdzielni zadeklarował chęć przeprowadzenia analogicznych prac – modernizacja i poszerzenie pasa jezdni o dodatkowe miejsca parkingowe – na swoim odcinku ulicy Katowickiej – wyjaśnia Lucyna Siwek.

c
Fot. Katarzyna Przypadło