Prace nad strefą bez węgla

2
62

Komisja do spraw czystego powietrza rekomenduje utworzenie w Raciborzu strefy bez węgla. Na styczniowej sesji rady miasta podsumuje swoje prace.

Komisja do spraw czystego powietrza została powołana 13 lutego 2019 r. W jej skład weszło 15 osób, którym przewodniczy radny powiatowy Dawid Wacławczyk.

Komisja, po ośmiu posiedzeniach, przygotowała szereg wniosków i rekomendacji dla Prezydenta Miasta Racibórz. Najważniejsza dotyczy zarekomendowania Prezydentowi wezwanie Sejmiku Województwa do przyjęcia uchwały antysmogowej dla Miasta Racibórz wprowadzającej całkowity zakaz stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, wchodzący w życie niezwłocznie dla urządzeń nowych i od 1.01.2026 roku dla pozostałych urządzeń, z wyłączeniem obszarów bez dostępu do sieci gazowej i cieplnej, gdzie dopuszcza się stosowanie pelletu do 31.12.2028 r. spalanego w kotłach spełniających wymogi 5 klasy i ecodesign.

Inne rekomendacje dotyczyły m.in.: wprowadzenia zmian w zasadach udzielania dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, zakupu oczyszczaczy powietrza dla raciborskich przedszkoli i żłobków (publicznych i niepublicznych), przeprowadzenia na terenie Raciborza inwentaryzacji pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe oraz kompleksowej kampanii informacyjnej, zainicjowanie przez Prezydenta Raciborza spotkania włodarzy jednostek samorządowych wchodzących w skład Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, mające dotyczyć koordynacji działań w sprawie czystego powietrza, przekazania do Biura Rady Miasta pozytywnej rekomendacji uchwały Rady Miasta Rybnik wzywającej Rząd RP do podjęcia skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce, założeń proponowanego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które poniosą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, rozpoczęcia przez Prezydenta starań o aplikowanie o środki pozostające w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zasobu komunalnego, udzielenia poparcia dla apelu Miasta Rybnik do Zarządu Województwa Śląskiego o przyjęcie regulacji prawnych uniemożliwiających instalację kotłów na paliwa stałe w nowo wybudowanych budynkach, sporządzenia przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Planu zmiany systemów ogrzewania w zasobach mieszkaniowych Gminy Racibórz.

Więcej informacji na raciborz.com.pl pod adresem: www.tiny.pl/tsq4x.

c