Co mieszkańcy myślą o smogu?

8
101

Stan powietrza najgorzej oceniają mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego – jako zły bądź bardzo zły oceniło go 66,9% badanych.

Wodzisław Śląski, Godów i Racibórz to miasta Subregionu Zachodniego, które mają wspólny mianownik – jest nim smog. Sprawdzono, jak mieszkańcy tych miast oceniają stan powietrza i kwestie z nim związane.

Najgorzej w Wodzisławiu

Stan powietrza najgorzej oceniają mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, jako zły bądź bardzo zły oceniło go 66,9% respondentów, podczas gdy taką opinię wyraziło 63,2% badanych z Raciborza oraz 48,5% z Godowa. Jako przeciętny stan powietrza oceniło 29,3% wodzisławian, 28,6% raciborzan oraz 37,5% mieszkańców gminy Godów. Za bardzo dobre uważa powietrze 14,0% mieszkańców Godowa, 8,3% wodzisławian oraz 3,8% raciborzan.

Co przyczynia się do smogu?

Największa liczba respondentów z wszystkich badanych miejscowości wskazała, że ich zdaniem na zanieczyszczenie powietrza duży bądź bardzo duży wpływ ma spalanie odpadów. Opinię taką wyraziło 80,9% mieszkańców Godowa, 80,5% wodzisławian i 75,2% raciborzan. Drugim pod względem częstości wskazań czynnikiem był sposób ogrzewania domów. Kolejnym wskazywanym czynnikiem był transport samochodowy.

Jak odczuwamy skutki zdrowotne?

Negatywne skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczonym powietrzem zauważa u siebie 85,9% raciborzan, 79,7% wodzisławian i 70,9% mieszkańców gminy Godów.

Raport stanowi podsumowanie badania dotyczącego postrzegania problemu jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu i gminie Godów prowadzonego przez firmę SONDA sp. z o.o. w ramach projektu „Wstrzymaj oddech!”. Badanie było realizowane przy wsparciu finansowym udzielonym przez Narodowy Instytut Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Cały raport dostępny pod adresem www.tiny.pl/t26wh.

c